Nyheter

Vilka besökte oss 2017?

Det här var året då vi bodde in oss i vår nya, effektivare kostym vad gäller lokalerna. ”Vad mysigt det blivit” har varit den vanligaste kommentaren från återkommande besökare. Och utställningen har fått en integrerad plats i både café och konferenssammanhang, vilket tagits emot väldigt positivt.

Men ibland har vi saknat ett konferensrum till! Så nu under helgerna har Ann-Mari rumsterat om i temarummet transport & energi, så där finns både stolar och teknik för att ordna utbildning i ”klassrum” och konferenser för uppåt 60 personer. När det behovet inte finns, stuvar vi undan stolarna och det blir ett ”vanligt” utställningsrum igen. Vad ska rummet heta? Har du någon bra idé så hör av dig!

170329_LR_Front-advokater-utbildning-utställning_skurenVi har sett flera återkommande grupper under året, både i utbildningarna och som konferensbokningar. De kan minnas en kurs eller konferens hos oss för många år sedan, och återkomma för den unika miljöns och bemötandets skull. Det känns fantastiskt att få tillbaka sådana grupper!

Onsdagskvällarna för allmänheten fortsätter att dra en hel del intresserade. Vi har som vanligt sett en spännande bredd i innehållet, och täckt många både aktuella och viktiga områden, när duktiga forskare, tekniker och andra varit på plats och berättat om utvecklingen.

170206_Fores väst invigningFrukostar, after work och mingel har ordnats och varit mycket uppskattade.

Vi har planat ut vårt besöksantal på ungefär samma nivå som året innan, 14.100 var siffran för 2017. Hur de fördelade sig (kontra tidigare år) ser du här nedan.

Vi har besökare på webben också. Det är lätt att glömma, att vi numera har mångfalt fler unika på besök på vår hemsida än i lokalerna. Ett tecken i tiden, kanske? 2017 hade vi mer än 102.000 unika besök på www.ekocentrum.se. Sajten uppdateras varje vecka med events som kommer på Ekocentrum och hållbarhetsnyheter från både när och fjärran. Här får våra utställare chansen att sprida sina hållbara nyheter. Här kan du också hitta en mängd historik om oss – vi har ju varit med länge nu. Stiftelsen startade 1993 och 2003 flyttade vi in i lokalerna vid Kapellplatsen…

Grupperna under 2017 fördelar sig så här:

Fördelning i procent (2016 års siffror inom parentes, 2015 års siffror i grått & parentes):

  • Företag: 54% (37%) (46%)
  • Offentlig sektor: 18% (29%) (19%)
  • Högskola + skola: 11% (18%)  (21%)
  • Övriga: 17% (16%) (14%)

Företagen (även kommunala bolag) har återtagit sin position som vår största kundgrupp. Här hittar man folk från bygg- och fastighetsbranschen, hantverkare, reklambyråer, jurister och alla möjliga bolag. I och med att vi numera erbjuder en rad specialistkurser, når vi även ut till lite större verksamheter och deras hållbarhetspersonal och andra experter.

Vi ser en tydlig minskning av grupper från skolvärden och offentlig sektor. Till viss del kan det förklaras med att de varit hos oss åren innan.

Men antalet grupper ger ju inte hela bilden! Ser vi istället till antal personer som varit hos oss, minskar andelen företag till förmån för framför allt ”övriga”, det kan vara NGO:er, utländska delegationer eller personer utan direkt koppling till en verksamhet vid sitt besök. Sett till antal personer får även skolan och offentlig sektor lite högre andel i statistiken (de har alltså skickat större grupper till oss).

Här hittar du namnen på alla verksamheter som besökte oss 2017: Besökare 2017

Här har vi listat alla öppna events (kurser, seminarier etc) som vi ordnade 2017 – i fallande kronologisk ordning: Ekocentrums events 2017


 

Taggat , ,