Events

Elbilssamhället är här! Seminariedag 28 november

28 november, 2019
09:30
 till 
16:30

Välkommen till en dag som kopplar ihop energifrågor med transport- och mobilitetsfrågor! Här möts experter och fordonsköpare, stadsplanerare och forskare för att berätta vad som händer på området elbilssamhället, och för att samtala om hur vi löser de problem och hinder som fortfarande föreligger.

191128_elbil_grönDagens prisutveckling och försäljningstakt av elbilar, innebär att vi kan få en helt elektrifierad bilflotta på 20 år. Men det kräver en smart logistik. De flestas behov av laddning skulle kunna tillgodoses med hjälp av vatten- och vindkraft under de timmar nattetid då vi ligger och sover! Men det kräver att fastighetsägare får relevant information om hur de ska gå tillväga. Och att vi löser knuten hur bilarna ska få plats i staden.

Program för dagen:

Programmet förändras och nya talare tillkommer efterhand – kolla då och då här!

9.30-10.00  Registrering och kaffe/thé med smörgås

10.00-10.15  Välkomna & inledning

Anna Teghammar, Västra Götalandsregionen

10.15-11.00 Inledningstalare

Linda Olofsson, Swedish Electromobility Centre: Forskningsresultat och det nya med elnätet för elbilar.

Hans-Martin DuringhofAutonomous Strategist, NEVS: En inblick i framtidens autonoma och delade transporttjänster samt e-mobilitet

Freddy Larsson, Trivector: Transportbranschen och elbranschen måste samarbeta för en lyckad klimatomställning

11.00-11.50 Panel 1: Energiförsörjning fram till bilen

191128_elbil_laddningModerator: Ola Carlson, Chalmers

Daniel Kulin, Power Circle

Linda Olofsson, Swedish Electromobility Center

Gordon Strömfeldt, Gröna Bilister och Sustainable Innovation

11.50-12.10 Anders Lewald, Energimyndigheten. Möjligheter och utmaningar i laddfordonssamhället, med elbilar och laddhybrider.

12.10-12.45 LUNCH i Ekocentrums café

12.45-13.30 Panel 2: Laddinfrastruktur, parkering och staden

191128_P_elbil960_720Moderator: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Representant, Göteborgs Stads Parkerings AB

Gunilla Launonen, Göteborg Energi

Anders Lewald, Energimyndigheten

Hanna Björk, hållbarhetsansvarig Västtrafik 

13.30-14.15 Panel 3: Batterier, bilar och cirkularitet

191128_bilbatteri_återvinning

Patrik Klintbom, RI.SE

Lisbeth Dallöf, IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterar den nya batterirapporten

Anders Nordelöf, Chalmers. Material i elbilar och batterier.

Magnus Karlström, OMEV 

 

14.15-14.45: PAUS – fika med kaka i Ekocentrums café

191128_ecarexpo-illustration_blå520x245

14.45-15.30 Panel 4: Nytt på elbilsfronten & ska vi äga, leasa, poola eller vad?

Moderator: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Johan Hellsing, Senior Technical Specialist, CEVT. Försäljning, trender och drivkrafter på elbilsmarknaden.

Ronny Svensson, VD Ynnor tjänstebilsfakta

Johan Sävhage, VD Göteborgs Stads Leasing AB

Gunnar Dackevall, om nyheter på årets EcarExpo

Ett flott erbjudande! -> Som deltagare på den här seminariedagen får du halva priset på entrén till eCarExpo på Svenska Mässan den 29/11-1/12! 

15.30-16.00 Summering av dagens moderatorer och avrundning

16.00-16.30 Mingel i Ekocentrums utställning

191128AnnaTeghammarVGR 191128OlaCarlson 191128LindaOlofsson 191128GordonStrömfeldt 191128DanielKulin 191128AndersLewald 191128Mats-OlaLarsson 191128HannaBjörk191128LisbethDahllöf 191128AndersNordelöf 191128MagnusKarlström 191128RonnySvensson 191128JohanSävhage 191128GunnarDacevall 191128_JohanHellsingCEVT 191128FreddyLarsson_Trivector


Det praktiska:

Anmäl dig senast 21 november 2019. Din anmälan är bindande, men du får givetvis överlåta din plats vid förhinder.

Deltagaravgiften är 595 kr (ex moms) vilket faktureras. I avgiften ingår både fika på för- och eftermiddag samt en lättare lunch.

PRESS/MEDIA: Om du kommer som journalist är du välkommen att notera det i meddelanderutan när du anmäler, så ackrediterar vi fritt deltagande. Ring Helen Sylvan på 0703-556892 om du har frågor kring detta!

Varmt välkommen!

Allergier? Notera i meddelanderutan!


Västra Götalandsregionen medfinansierar detta projekt som genomförs av Ekocentrum och Chalmers, bland annat i en ny del av vår hållbarhetsutställning med elbilssamhället i fokus.

chalmers_logga