Events

Elbilssamhället är här! Seminariedag 28 november

28 november, 2019
09:30
 till 
16:30

Välkommen till en dag som kopplar ihop energifrågor med transport- och mobilitetsfrågor! Här möts experter och fordonsköpare, stadsplanerare och forskare för att berätta vad som händer på området elbilssamhället, och för att samtala om hur vi löser de problem och hinder som fortfarande föreligger.

191128_elbil_grönDagens prisutveckling och försäljningstakt av elbilar, innebär att vi kan få en helt elektrifierad bilflotta på 20 år. Men det kräver en smart logistik. De flestas behov av laddning skulle kunna tillgodoses med hjälp av vatten- och vindkraft under de timmar nattetid då vi ligger och sover! Men det kräver att fastighetsägare får relevant information om hur de ska gå tillväga. Och att vi löser knuten hur bilarna ska få plats i staden.

Program för dagen:

Programmet förändras och nya talare tillkommer efterhand – kolla då och då här!

9.30-10.00  Registrering och kaffe/thé med smörgås

10.00-10.15  Välkomna & inledning

  • Ekocentrum, Chalmers Energi och Västra Götalandsregionen hälsar välkomna

10.15-11.15 Key Notes – tema elbilsstaden

11.15-12.00 Panel 1: Energiförsörjning fram till bilen

191128_elbil_laddningModerator: Ola Carlson, Chalmers

Daniel Kulin, Power Circle

Linda Olofsson, Swedish Electromobility Center

Gordon Strömfeldt, Gröna Bilister och Sustainable Innovation

 

12.00-12.45 LUNCH i Ekocentrums café

12.45-13.30 Panel 2: Laddinfrastruktur, parkering och staden

191128_P_elbil960_720Moderator: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Maria Stenström, Göteborgs Stads Parkerings AB

Gunilla Launonen, Göteborg Energi

Anders Lewald, Energimyndigheten

13.30-14.15 Panel 3: Batterier, bilar och cirkularitet

191128_bilbatteri_återvinningLisbeth Dallöf, IVL Svenska Miljöinstitutet

Anders Nordelöf, Chalmers

 

 

 

 

14.15-14.45: PAUS – fika med kaka i Ekocentrums café

191128_ecarexpo-illustration_blå520x245

14.45-15.30 Panel 4: Nytt på elbilsfronten & ska vi äga, leasa, poola eller vad?

Moderator: Mats-Ola Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Ronny Svensson, VD Ynnor tjänstebilsfakta

Johan Sävhage, VD Göteborgs Stads Leasing AB

Gunnar Dackewall, E-car Expo

-> Som deltagare på seminariedagen kommer du få ett förmånligt erbjudande på inträdet till E-car Expo på Svenska Mässan den 29/11-1/12!

15.30-16.00 Summering av dagens moderatorer och avrundning

16.00-16.30 Mingel i Ekocentrums utställning


Det praktiska:

Anmäl dig senast 21 november 2019. Din anmälan är bindande, men du får givetvis överlåta din plats vid förhinder.

Deltagaravgiften är 595 kr (ex moms) vilket faktureras. I avgiften ingår både fika på för- och eftermiddag samt en lättare lunch.

Varmt välkommen!

Allergier? Notera i meddelanderutan!

 

Västra Götalandsregionen och Chalmers visar i en ny del av vår utställning upp elbilssamhället på Ekocentrum.