Fjärrvärme, avfallshantering, hållbara stadsdelsprojekt och tysta, avgasfria elbussar. Det är några av de miljösatsningar som lockar utländska delegationer till studiebesök  till Göteborg varje år. Göteborgs stad håller på att göra sig ett namn som en stad som ses som en förebild i hållbarhetssammanhang.

170531_gogreensolutionsFör att marknadsföra staden och exportera miljötekniklösningar har Göteborgs stad och Business Region Göteborg ett samarbete där man bjuder in företrädare från länder i Europa, Afrika och Asien, bland dem Kina och Sydkorea. Totalt 800 personer, fördelade på 55 grupper besökte staden förra året. Men det kommer även besökare från andra svenska städer och kommuner.

Just inom fjärrvärme räknas Göteborg som ledande då staden driver ett stort projekt där 64 städer inom EU medverkar. Det lockar många. Avfall, biogas och stadsplanering, främst då den nya stadsdelen Kvillebäcken,  är andra områden där Göteborg ligger långt framme. Electricity, den busslinje som trafikeras med Volvos elbussar, drar också till sig stort intresse.

Men har då studiebesöken lett till några affärer?

170531_brg_greengothenburg_sofiamconnellAbsolut. Våra företag har bland annat gjort affärer kring fjärrvärme i Skottland, elproduktion i Zambia och elmobilitet i Indien. När människor kommer hit och får se hur saker fungerar i praktiken blir det lättare att fatta beslut“, säger näringslivsutvecklaren Sofia Carlsson Mc Conell till Göteborgs-Posten.

 

Källa: Miljö Online och Göteborgsposten

Etiketter: , , , , , , , Last modified: 31 maj, 2017