Nyheter

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, en minskning med sju kilo per person från 2017 till 2018.

Det är väldigt glädjande att se att trots att BNP ökat med 2,4 procent så har avfallsmängderna minskat. Samtidigt har insamlade mängder matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har minskat med lika mycket, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

190816_avfallstrend-2018

34 procent, drygt 1,6 miljoner ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 160 kg/person. Mängden grovavfall har minskat med 9 kg/person, 4 procent. En orsak är en minskad mängd trädgårdsavfall på grund av den torra och varma sommaren. Drygt 740 000 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 72 kg/person. Det är i stort sett oförändrat sedan 2017.

Mål för minskande avfallsmängder

Avfall Sverige har tillsammans med kommunerna antagit det så kallade 25/25-målet, vilket innebär att år 2025 ska den totala mängden mat- och restavfall ha minskat med 25 procent per person, jämfört med år 2015. Målet är frivilligt för alla kommuner att ansluta sig till.

År 2015 var mängden mat- och restavfall i snitt 225 kilo per person nationellt. 25 procent innebär en minskning med i snitt 56 kilo. Till 2018 hade mängden mat- och restavfall minskat med 4 procent, 9 kilo/per person, till 216 kilo.

Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2018 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.

Källa: Avfall Sverige

Taggat , , , , ,