En student i teknisk fysik vid LTH, Lunds universitet, har jämfört ett antal biodrivmedel och elektriska drivlinor med varandra, för att ta reda på vilka alternativ som ger störst koldioxidminskning per krona.

190813_elbil_laddningSlutsatsen är, enligt Johan Kollberg, att det finns flera fördelar med att tillämpa elektrisk drivlina i tätort, medan biodrivmedel lämpar sig bättre för tyngre fordon och långa körsträckor som kan kräva större räckviddskapacitet. Han menar att lösningen mot en fossiloberoende fordonsflotta består sannolikt av en kombination av biodrivmedel och elektriska drivlinor och inget enskilt alternativ ensamt kan lösa samtliga utmaningar.

Priset för elfordon betydligt högre

Resultaten visar att kostnaden för att reducera koldioxidutsläppen är betydligt högre för elektriska drivlinor än för biodrivmedel. Det beror framförallt på att det är dyrt att tillverka elfordon. Men ju mindre storlek på batteriet och ju större andel körning i stadstrafik, desto bättre ”placerar” sig elbilen. Trots att det inte råder brist på livscykelanalyser, har ingen räknat på kostnaderna på detta sätt.

Vi har begränsade resurser på den här planeten. Därför måste vi använda dem på ett klokt och varsamt sätt. Genom att räkna ut kostnaden per reducerat ton CO2 kan vi bättre förstå hur vi kombinerar olika fordonstyper och drivmedel mest resurseffektivt. I debatten handlar det tyvärr alltför ofta om ”antingen eller” när vi i själva verket måste använda både elfordon och biodrivmedel för att klara att ställa om till hållbara transporter, säger Martin Tunér, professor i förbränningsmotorer vid LTH.

EU missgynnar

Han menar att problemet är att EU:s nuvarande regelsystem missgynnar biodrivmedel. I transportsektorn tas endast hänsyn till vad som kommer ut från avgasröret medan man bortser helt från klimatpåverkan vid produktionen av drivmedel, fordon, batterier och el. Resultatet blir att biodrivmedel räknas som lika dåliga som fossila drivmedel.

Källa: Miljö Online och Lunds Universitet

Etiketter: , , , Last modified: 13 augusti, 2019