EU kommer att integrera kemikalierelaterade frågor när man tar fram en reviderad strategi för cirkulär ekonomi. Särskilt kommer man att se över hur materialkretsloppen kan avgiftas från farliga kemikalier, vid hantering av avfall, återvinning och återanvändning av produkter. Men kritiska röster hävdar att EU inte kommer att lyckas om inte nuvarande kemikalielagstiftning skärps.

150421_linear-circular-economyDet framkom vid en konferens om kemikalier i produkter i Bryssel nyligen. I grunden handlar det om att säkerställa hög kvalitet på återvunna material, så att dessa blir attraktiva på marknaden. Vid konferensen framkom dock tvivel på att EU kommer att leverera i frågan om att spåra och minimera farliga kemikalier i produkter.

Jag köper inte att det cirkulära ekonomin kommer att lösa alla de problem vi har i Europa“, sade Christel Schaldemose, som sitter i Europaparlamentets utskott för inre marknad och konsumentskydd.

Nuvarande lagstiftning som reglerar kemikalier och kemikalier i vissa produkter, behöver fortfarande stärkas“, menade Christel Schaldemose.

Franz Fiala vid Österrikes standardiseringsinstitut sade att om förekomsten av farliga kemikalier ska minska, så måste lagstiftningen sätta gränser för förekomsten av ämnen eller blandningar i en produkt så återvinnare vet vilken typ av material som är möjliga att återvinna.

Källa: Miljö Online/Chemical Watch, ENDS

Etiketter: , , Last modified: 9 april, 2015