Nyheter

Trafiken största källan till mikroplast i Stockholm

Väg- och däckslitage och vägfärgslitage. Det är de största källorna för mikroplast i Stockholms stad visar en kartläggning av IVL. Mellan 555 – 570 ton mikroplaster sprids från trafiken i staden varje år.

180927_Väg_Sthlm_slitage

 

Väg- och däckslitage står för 540 ton och vägfärg för 15 till 30 ton.

Konstgräsplaner är en annan stor spridningskälla, som står för 50 – 60 ton per år. En annan källa som dock är svår att kvantifiera är tvätt i hushåll som bedöms stå för 1,2 – 96 ton per år. Även nedskräpning på allmänna ytor och från byggprocesser bedöms vara stora källor till mikroplast, trots att de inte kan kvantifieras.

Nedskräpning är också det område där de mest kostnadseffektiva åtgärderna bedöms möjliga att genomföra. Bland annat genom att öka antalet papperskorgar och se till att de töms ofta.

IVL gör i rapporten bedömningen att de största källorna, det vill säga från fordon och vägar är svåra att åtgärda. I dagsläget finns inga alternativ till konventionella däck och det som återstår är i så fall att minska på transporterna.

Länk till rapporten Mikroplast i Stockholms
stad – källor, spridningsvägar och förslag till
åtgärder för att skydda Stockholms stads
vattenförekomster

Källor: Miljö Online och IVL


181003_Mikroplast_IfMTips – vill du veta mer?

Den 3 oktober ägnar vi onsdagskvällen på Ekocentrum åt ämnet mikroplast – nya forskningsrön och skadliga effekter. Välkommen – det är fritt inträde – kl 18.00-19.30! Värdar för kvällen är Läkare för Miljön och Ingenjörer för Miljön. Läs mer här!

Taggat , , , , , ,