Nyheter

Helsingborg nobbar gummigranulat för konstgräs och Växjö skärper hanteringen

Helsingborg hänvisar till försiktighetsprincipen och nobbar gummigranulat för konstgräs.
Med hänvisning till försiktighetsprincipen i miljöbalken väljer Helsingborgs stad att ställa hårdare krav gäller upphandling av nya konstgräsplaner och vid inköp av material till de 16 befintliga inom kommunen.

De nya riktlinjerna bygger på att fyllnadsmaterial i första hand ska bestå av nedbrytbart naturmaterial istället för återvunna bil- och maskindäck, som riskerar att ge mikroplast-utsläpp i vatten”, säger Sofie Johansson, projektledare vid kommunens miljöförvaltning till Upphandling 24.

Sofie Johansson säger att kommunen är medveten om att det inte är helt klarlagt i vilken omfattning gummigranulat påverkar miljön, men att man ändå väljer att följa försiktighetsprincipen.

Helsingborgs stad uppger att 69 ton fyllnadsmaterial lagts ut på konstgräsplanerna sedan 2014.

Helsingborg har också tagit fram riktlinjer för hur spridning av mikroplaster ska minska vid skötsel som bland annat innebär att alla planskötare i staden får utbildning i att minska spridningen av fyllnadsmaterial vid underhåll av planerna

Vidare ska behovet av nya konstgräsplaner noga prövas innan de byggs.

Läs mer…

181023_konstgräs_granulatVäxjö skärper hanteringen av konstgräs
Växjö kommun har antagit ett stort åtgärdspaket för att komma tillrätta med konstgräsplanernas miljöpåverkan. Framför allt handlar det om att hindra spridningen av gummigranulat utanför planerna och återanvända den.

Växjös strategi för konstgräsplanerna följer Naturvårdsverkets vägledning.

Till att börja med minskar kommunen tillgängligheten till konstgräsplanerna vintertid. Av nio konstgräsplaner kommer endast två att skottas till fullstora matchplaner, medan de övriga bara kommer att skottas som träningsplaner.

De åtgärder som är aktuella för konstgräsplanerna är bland annat att använda speciella ytor för snöuppläggningen, så att återanvändningen av granulaten blir mer effektiv. Dessutom kommer man att bygga stängsel runt alla planer för att styra in och utgångar med ”granulatfällor” – stålgaller att gå över och borstar till kläderna. Granulatfällor kommer även att byggs in i alla avlopp och frånvatten under 2019.

Vidare ska nya mer miljövänliga konstgräsmaterial utvärderas för att eventuellt användas vid bygge av nya planer eller ombyggnad av befintliga planer

Läs mer: Positiva miljöeffekter med nya rutiner för konstgräsplaner

Källor: Miljö Online, Upphandling24, Helsingborgs Stad och Växjö kommun

Taggat , , , ,