En dryg fjärdedel av den skog som avverkades globalt mellan 2001 och 2015 kommer aldrig att växa upp igen, det visar en ny studie som är gjord vid bland annat World Resources Institute, WRI. Det handlar om skog i främst från Sydamerika och Sydostasien som avverkas för råvaruproduktion av palmolja, soja, kött, mineraler, olja och gas.

180927_Science_avskogning_google

Studien ”Classifying drivers of global forest loss”, som är publicerad i tidskriften Science, har kartlagt den globala avskogningen med hjälp av högupplösta Google Earth-bilder samt beskrivit vad orsakerna till minskningen av skogsytan innebär för om skogen växer tillbaka eller inte.

Kartläggningen visar att råvarudriven avskogning står för 27 procent. Skogsindustri utgör av 26 procent, men skillnaden där är att man ger plats för att plantera ny skog. Skog som tas ner för växeljordbruk samt skogsbränder utgör nästan hälften av avverkningen.

Trots att ansträngningar har gjorts av politiker, organisationer och företag för att minska råvaruutvinning från skogsmark, så har det inte gett tillräckliga resultat.

Läs hela artikeln i Science här

Källor: Miljö Online och Science

Etiketter: , , , , , , , , Last modified: 27 september, 2018