Nyheter

Greenpeace: “Skydda mer skog bästa klimatlösningen”

Genom att förändra vår livsmedelsindustri samtidigt som vi skyddar mer skog så tar vi avgörande steg mot att lösa stora delar av klimatkrisen. Det visar den nya specialrapporten från FN om markanvändning. Rapporten har kopplat ihop människans markanvändning med klimatförändringar och gör det tydligt att köttkonsumtion och skogsskövling är två stora bovar i rådande klimatkris.

— Rapporten från FN är glasklar: Om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och ta bort redan existerande växthusgaser i atmosfären så är lösningen att skydda mer skog. Det finns ingen teknik i världen som kan ersätta skydd av skog som klimatlösning, säger Lina Burnelius, skogs-och klimatexpert på Greenpeace i Sverige.

Utöver skogsskydd och förändrad matindustri, så uppmärksammar även FN att ett ökat uttag av bioenergi och biodrivmedel riskerar att hota matsäkerheten och öka jorderosionen på planeten. Lina Burnelius fortsätter:

 IPCC visar att Sverige har en hemläxa att göra på hemmaplan! Sverige kan inte fortsätta avverka skog för att tillverka klimatskadliga produkter. Skydd av skog säkrar mat- och vattensäkerhet som biodrivmedel kan äventyra. Genom att skydda vår skog, så skyddar vi även den biologiska mångfalden. Det ger planeten ett starkare skydd mot skogsbränder, värmeböljor, stigande havsnivåer, orkaner och flodvågor. När vår planet är frisk så är den mycket bättre på att ta hand om oss än vad vi själva är.

I rapporten visar det sig även att köttkonsumtion är en av de största drivkrafterna för skogsskövling idag.

— En sak vi kan göra för att minska köttkonsumtionen är att lägga ansvaret där det hör hemma: Det innebär att köttkonsumtionen i västvärlden behöver minskas med 70 – 90 procent. Praktiskt sett innebär det att någon som idag äter kött tre gånger om dagen, varje dag, istället bör äta kött en gång om dagen var tredje dag, säger Lina Burnelius.

IPCC-rapporten tar även upp:

  • Utfasande av fossila bränslen är nödvändigt för att vi ska nå 1,5 gradersmålet.
  • Under de senaste 60 åren har köttkonsumtionen fördubblats globalt.
  • Utsläpp från matindustrin, både via produktion och konsumtion, motsvarar 37 procent av mänsklighetens totala växthusgasutsläpp.
Taggat , , , ,