EU:s statistiktjänst, Eurostat, har gjort en första större utvärdering av hur långt EU har kommit i arbetet med att uppfylla FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030. Längst har unionen kommit med målen om hälsa & välbefinnande, god utbildning och hållbar energi. Sämst är utvecklingen för mål 10, minskad ojämlikhet.

180927_EU_globala

Eurostat har i samarbete med ett stort antal partner och intressenter använt 100 indikatorer för att utvärdera hur långt EU har kommit med hållbarhetsmålen under de senaste fem åren.

Uppföljningen visar att EU gjort de största framstegen inom tre målområden, nr 3, Hälsa & välbefinnande, nr 4, God utbildning för alla och nr 7, Hållbar energi för alla.

Inom åtta områden bedömer Eurostat att EU gjort måttliga framsteg de senaste fem åren:

  • SDG_report_2018_coverMål 11 – Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • Mål 5 – Jämställdhet
  • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap
  • Mål 1 – Ingen fattigdom
  • Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald
  • Mål 2 – Ingen hunger

För mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, pekar lika många indikatorer i positiiv, som i negativ riktning.

Sämst utveckling har skett inom målområde nummer 10, Minskad ojämlikhet. Det beror enligt Eurostat på att inkomstklyftorna fortsatt att öka inom unionen, en utvecklingstrend som varit synlig ända sedan 2005.

För fyra utvecklingsmål bedömer EU att man inte har tillräckliga data för att bedöma utvecklingen. Det är för mål nr 6, Rent vatten och sanitet, nr 13, Bekämpa klimatförändringen, nr 14, Hav och marina resurser samt nr 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

Eurostats pressmeddelande

Länk till rapporten Sustainable development in the European Union

Källor: Miljö Online och Eurostat

Etiketter: , , , , Last modified: 27 september, 2018