AGENDA 2030 i VÄST: Årets första forumträff tar avstamp i den nationella skogsstrategin och belyser hur den också kan bidra positivt till genomförandet av de Globala målen.

”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Så lyder visionen för den nationella skogsstrategi som antogs av regeringen i maj 2018. I arbetet med att förverkliga strategin har regionala aktörer en viktig roll

Det är vi med ett skogligt intresse, i företag, offentlig sektor, föreningsliv och akademi som kan göra skillnad i förverkligande av strategin.

Denna forumträff riktar in sig på två av strategins fem fokusområden: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta samt Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. En central frågeställning är hur vi kan förvalta de möjligheter som skogen ger för att gå från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad och ta största möjliga hänsyn till de 17 Globala målen för hållbar utveckling. För att ge mer kunskap om frågorna deltar forskare och representanter för näringsliv och offentlig sektor i Västsverige. Och förhoppningsvis du!

Mer info…

Tid: Onsdag 15 april kl 8.30-13.30, inklusive lättare vegetarisk lunch

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Arrangör: Agenda 2030 i Väst. Medarrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen samt Fyrbodals kommunalförbund

Anmäl dig här

Etiketter: , , Last modified: 6 mars, 2020