Urban Lunch Time, 29 april 11.30 – 13.00

200429_UrbanLunchTime_exposed_area

”Insatser i ”utsatta” områden – en analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden” publicerades i december 2019 av Bostad 2030. Rapporten är en kunskapsöversikt som diskuterar svenska studier av områdesutveckling hittills under 2000-talet. Syftet är att sammanfatta lärdomar från dessa studier. I rapporten diskuteras olika skäl för områdesutvecklingens begränsade möjligheter att påverka ojämlik resursfördelning i staden på ett strukturell sätt.

Talarna och författarna till rapporten är Kim Roelofs, doktorand i urbana studier på Malmö universitet. Hon har sin bakgrund i etnologi och kulturanalys och hennes avhandlingsarbete handlar om områdesutveckling ur ”rumsligt rättvise-perspektiv”, och Tapio Salonen som är professor i socialt arbete vid Malmö Universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor.

Tid: 29 april kl 11.30 – 13: 00  
Plats: Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg

Plats: Länsstyrelsen (hörsalen). Stora Badhusgatan 2B, Göteborg.

Tid: 11.30 – 13: 00 inkl. vegetarisk wrap (wrap cirka 12:20)

Kostnadsfritt.

Möjlighet att anmäla sig kommer snart. Länk till Mistra Urban Futures och eventet inkl anmälan här!

Anmälan senast: 24 april

Bild: Victor Li, unsplash.com

Hämtat från Mistra Urban Futures

Etiketter: , , Last modified: 6 mars, 2020