Fem nya filmer beskriver hur viktig skogen är för kropp och själ och hur den bjuder människorna ett dukat bord med försörjande tjänster. Skogens betydelse för en omställning till ett fossilfritt samhälle, den gröna infrastrukturen, att den bidrar med grundstenar som pollinering och markens bördighet och ”gör jobbet” genom till exempel vattenreglering tas också upp i filmerna.

190527_Skogsstyrelsen_ekologga_bildbakgr

Skogens ekosystemtjänster är synliga och osynliga nyttor som skogen ger oss människor. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera och göra nytta – den är grunden för alla ekosystemtjänster.

Djur och växter som försörjer oss med födoämnen eller trävaror är synliga nyttor som naturen ger oss. Pollinering av växter, lagring av kol och rening av vatten och luft är exempel på andra slags ekosystemtjänster.

I de aktuella filmerna medverkar människor med olika yrken som uttrycker sina tankar om hur vi kan nyttja skogen och samtidigt bidra till att dess ekosystemtjänster bibehålls.

Ökad kunskap om ekosystemtjänsterna är vägen till att säkra skogens möjligheter att generera nyttor för oss i det långa perspektivet. Det vill vi att de här filmerna ska bidra till, säger avdelningschef Göran Rune, Skogsstyrelsen.

Den fem korta filmerna om skogens ekosystemtjänster som har tagits fram av Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och lanseras på Biologiska mångfaldens dag den 22 maj.

De passar att visas på skolor, skogsträffar, seminarier och andra evenemang men finns också att se på Skogsstyrelsens webbplats.

Här hittar du filmerna!

Källa: Miljö Online och Skogsstyrelsen

Etiketter: , , , Last modified: 27 maj, 2019