Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har presenterat ett kommande förslag för förbud mot mikroplaster för EU-kommissionen. De nya reglerna kommer innebära förbud mot tillverkning, import, försäljning och användning av mikroplaster som adderas i varor, bland annat i kosmetika, tvättmedel och jordbruksgödselmedel.

 

De enda undantaget gäller för mikroplastmaterial som är naturligt nedbrytbart, eller som inte kan förväntas läcka ut i naturen.

Echa räknar med att det varje år tillförs mellan 70 000 och 200 000 ton mikroplaster i miljön i Europa. Det kommande förbudet ska minska tillförseln av mikroplaster till miljön med 30 000 ton per år.

“Europeiska unionen är först i världen som har lanserat en omfattande plaststrategi som syftar till att minska även mikroplastik,” sade kommissionens vicepresident Jyrki Katainen i samband med att förslaget presenterades.

Det framkom som en överraskning för oss att jordbruket är den största användaren av mikroplaster“, sade Echas representant Matti Vainio, då förslaget presenterades på en konferens i förra veckan i Helsingfors. Enligt Matti Vainio är det idag en allmänt använd teknik att kapsla in jordbruksgödselmedel i små plastskal som utsöndrar gödseln långsamt i jorden men lämnar spill av mikroplast efter sig.

Echas förslag om mikroplastförbud ska presenteras officiellt i slutet av januari och träda ikraft senast 2020.

Källa: Miljö Online

Läs mer hos CNBC här

Etiketter: , , , Last modified: 22 januari, 2019