Mikroplaster i havet är ett växande problem på global skala. Nu har forskare på avdelningen för strömningslära vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper fått två miljoner kronor för att utreda hur mikropla​ster transporteras i havet. Målet för projektet är en fördjupad förståelse för mikroplasters inverkan på havsmiljön.​

191017_mikroplaster750x340

Plast som släpps ut i haven är ett stort problem på grund av materialets långa livslängd, påverkan det har för marint liv och framförallt den enorma mängd som släpps ut varje dag året om. Plast som hamnar i havet vittrar med tiden sönder till mindre bitar och blir tillslut så kallade mikroplaster.

Mikroplaster brukar oftast definieras som plastbitar mindre än 5 millimeter. De är seglivade miljöföroreningar som har stor inverkan på det marina livet. Dels fysiskt i form av kvävning och blockering av matsmältningssystem hos djur och dessutom är det ofta också toxiskt för många levande organismer. Nu har en forskargrupp på Chalmers fått två miljoner kronor för att utveckla beräkningsmodeller för spridning i av mikroplaster i havet.

Uppskattningsvis finns det mellan 27 och 67 miljoner ton plast i havet, och det mesta är i form av mikroplaster. Kunskapen om väldigt små mikroplastpartiklar och hur de sprids är ytterst begränsad och där kan våra beräkningsmodeller göra stor nytta, säger Gaetano Sardina, projektledare och forskarassistent på avdelningen för strömningslära vid institutionen för mekanik och maritima vetenskaper.

Beräkningsmodellen är en del i ett större projekt, MikroplastiX, som är ett samarbeta mellan nio olika universitet. Målet är att få en helhetsbild över hur nedbrytningsprocessen för mikroplaster ser ut, hur de sprids och hur det påverkar marint liv på lång sikt.

Beräkningsmodellen vi tar fram inkluderar flera olika skalor för att kunna dra slutsatser om var plasten faktiskt tar vägen. Vi kommer utveckla ett verktyg med öppen källkod som kommer kunna beräkna flödet av mikroplaster väldigt precist på millimeterskala, meterskala och långväga transporter få fler kilometer, säger Gaetano Sardina.

Läs mer om avdelningen för strömningslära​​

Källa: Chalmers

Etiketter: , , Last modified: 18 oktober, 2019