Livsmedelsindustrins tillsatser av fosfor i maten är så stora att de utgör ett hot mot miljön i sjöar och havet, enligt forskare på Havsmiljöinstitutet.
Ämnet fosfor använder vi för att gödsla våra åkrar. Det är en förutsättning för att det ska växa.

161128_fosfor_tillsatser_livsmedelMen fosfor kan inte bara användas som gödsel. Ämnet kan också i olika former användas som livsmedelstillsatser. Fosfor kan ge maten bättre konsistens, förbättra smaken och förlänga matens hållbarhet.

Ett problem med fosfor är att om det läcker ut stora mängder i hav och vattendrag blir det övergödning.

Enligt en rapport från Havsmiljöinstitutet bidrar de här livsmedelstillsatserna till att sjöar, vattendrag och hav får ett årligt tillskott på 60 ton fosfor, alltså fosfor som vi oss konsumenter får i oss från livsmedelstillsatserna. Genom urin och avföring hamnar det sedan i avloppsvattnet och bidrar till övergödningen.

Forskaren Anders Grimvall på Havsmiljöinstitutet menar att livsmedelsindustrin skulle kunna ta bort fosforn från livsmedelstillsatserna.

Då kan man ju välja något som är bättre för miljön än de fosforinnehållande medlen, säger Anders Grimvall.

Han jämför med det tidigare förbudet att använda fosfor i tvättmedel och maskindiskmedel. Det innebar en minskning av fosforutsläppen med 20 ton i Sverige.

Havmiljöinstitutets rapport kom redan i maj 2016, men det är först nu livsmedelsindustrin kommenterar den.

Elisabet Rytter arbetar med forskningsfrågor på branschorganet Livsmedelsföretagen, och hon säger att det kan vara svårt att ta bort fosfortillsatserna.

De här fosforinnehållande tillsatserna kan man inte enkelt ersätta och ta bort. Det nämns ju charkprodukter, ost och Coca-cola i den här rapporten. Om man plockar bort de här fosforinnehållande tillsatserna skulle produkterna inte hålla samma kvalitet. Det skulle bli något annat, säger Elisabet Rytter.

Källa: Miljö Online och Sveriges Radio

Tänkbar lösning på problemet:

150409_Again_returine_paseoblommaI Ekocentrums temautställning Innovationer för det goda livet finns ett exempel på hur man kan tillvarata den fosfor (och kväve) som annars spolas ut i vattendrag från våra toaletter. Again Nutrient Recovery gör ett näringspulver för växter, Returine, av den sorterade urinen. Läs mer om deras innovation här! 

Etiketter: , , Last modified: 28 november, 2016