En ny guide för bioplaster – allt ifrån hur det tillverkas till hur de kan återvinnas – publiceras av Cefur i Ronneby, som arbetar med  hållbar utveckling av näringsliv och samhälle, med fokus på Cradle to Cradle.

161128_bioplast_gafflar_fargerInom förpacknings- och tillverkningsindustrin har ”gröna” plaster (biobaserade och bionedbrytbara plaster) på senare år blivit allt vanligare som alternativ till “traditionella” fossila plaster i de fall det funnits krav på att plasten ska brytas ner i biologiskt, t.ex. vid kompostering. På senare år har det även kommit allt fler biobaserade ”gröna” plaster som är beständiga vid användning, på samma sätt som traditionella förpacknings- och konstruktionsplaster.

Men medan fossila plaster kan samlas in och återvinnas i befintliga system, finns det en hel del frågetecken kring de biologiska plasterna. Det är framför allt  återvinning av biobaserade plaster inom industrin, som guiden inriktar sig på.

Projektet är finansierat av Mistra. Cefur deltog med fyra företag i regionen; Orthex Sweden AB, Riflex Films AB, Safeman AB och Tarkett AB samt koncernen Södra Cell.

Forskningen inom projektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster” har letts av projektägaren – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås med projektledaren docent Ignacy Jakubowicz i samverkan med bl.a. professor Antal Boldizar, Chalmers Tekniska Högskola samt professor Mikael Skrifvars vid Högskolan i Borås.

Här hittar du hela rapporten: plastguide-15-mb

Källa: Miljö Online och Cefur i Ronneby

Etiketter: , , , , , , Last modified: 28 november, 2016