Nyheter

Pilotprojekt ska vägleda för att minska kemikalier i förskolan

I en pilotstudie ska IVL Svenska Miljöinstitutet,  i samarbete med Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) och Stockholms stad, undersöka hur kemikaliesmarta åtgärder kan tillämpas i några förskolor.  Resultatet hoppas man ska tjäna som nationellt exempel för andra förskolor.

140819_giftfri_förskola_fullbreddI undersökningen ska kemikaliebelastningen i innemiljön kartläggas och bedömas i tre förskolor. På den första görs en ombyggnad, vid vilken kemikaliesmarta lösningar ska tillämpas. Mätningar görs där före och efter ombyggnaden, samt även sex månader efter ombyggnaden då förskolan åter är i drift.

Kemikaliebelastningen ska också studeras i en helt nybyggd förskola samt i en förskola där åtgärder ska genomföras enligt ”Vägledning för en kemikaliesmart förskola” utarbetad av miljöförvaltningen i Stockholm.

I första steget har vi kartlagt olika ämnen som finns i förskolans luft, i damm och i material från framförallt golv och mattor före ombyggnaden, säger Sarka Langer, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den ämnesgrupp som sticker ut i samtliga prover är ftalater, en grupp ämnen som används som mjukgörare och som ofta finns i plast- och gummiprodukter, barnartiklar, kläder, med mera.

En trolig källa är golvmaterialet. Generellt är dock halterna av dessa kemikalier i den undersökta förskolan i samma storleksordning eller lägre än vad som är vanligt i förskolors och skolors innemiljöer visar en jämförelse med andra nationella och internationella studier, säger Sarka Langer.

Projektets syfte är att vara vägvisande i vilka åtgärder vi ska prioritera i arbetet med att minska barnens exponering för hälsoskadliga kemikalier i förskolemiljön. Projektet ska också bidra till hur vi på bästa sätt utför hälsorelaterad miljöövervakning i förskolor, säger Jenny Fäldt på Kemikaliecentrum, Stockholms stad.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och IVL

Taggat , , , , , , ,