Dagligvaruhandeln kan sänka sin energiförbrukning med så mycket som 50 procent. Det visar en utvärdering från Rise.

190405_BeLivs_butik_mat

Utvärderingen har gjorts inom Innovationsklustret BeLivs, som under sju år (2011 – 2018) samlat 90 procent av den svenska dagligvaruhandelns aktörer för att gemensamt se över vad branschen kan göra för att sänka sin energiförbrukning.

Mer än hälften av livsmedelsbutikernas energiförbrukning går till att kyla matvaror. Dessutom installerar butikerna allt fler kyldiskar. En del diskar har dörrar eller lock som håller mycket av kylan kvar i diskarna medan andra är öppna.

190405_RISE_Ulla Lindberg_BeLivsLösningen ligger i att låta butikens olika installationstekniska system samverka som ett enda system där det ständigt pågår ett utbyte mellan ett varmare inneklimat och en kallare temperatur i kyldiskarna. På så vis tar man vara på både värme och kyla och det genereras rätt temperatur på rätt ställe och på ett mer effektivt och energisnålt sätt, säger Ulla Lindberg, Rise projektledare för BeLivs.

Låter man butikernas olika system samverka på rätt sätt och tar hänsyn till den ofrivilliga ventilationen som uppstår av att entrédörrar och lagerportar står öppna stora delar av dygnet samt övrig ventilation i lokalen så kan livsmedelsbutikerna sänka sin energianvändning med upp till 50 procent.


Fakta om BeLivs:
BeLivs pågick under 2011-2018 och var ett innovationskluster inom den svenska livsmedelsbranschen. Nätverket drevs av RISE och finansierades av Energimyndigheten. Ulla Lindberg, Ph D, forskare inom resurseffektivisering inom dagligvaruhandeln och konsumentbeteende på RISE har varit projektledare. BeLivs har gett många insikter till hur livsmedelsbutikerna kan agera mer energisnålt.

Källa: Miljö Online och RI:SE

Etiketter: , , , , Last modified: 5 april, 2019