Den 12 mars välkomnar Chalmers styrkeområde Energi till ett lunchseminarium om byggnadens roll i energisystemet. Idag står energisystemet inför en rejäl omställning med en ökad andel förnyelsebar energi och förändrade förbrukningsmönster.

Byggnader

Byggbranschen har gjort ett stort arbete att minska energianvändningen för uppvärmning och kylning. Den stora utmaningen nu är att minska behovet av effekt och möta det varierade utbudet. Redan idag finns exempel på byggnader som har sin största kostnad baserad på maximalt effektuttag från fjärrvärme och fjärrkyla. Med decentraliserad lagring av värmeenergi och smart styrning finns nya möjligheter att minska effektbehovet och större möjlighet att nyttja förnyelsebar energi.
Men hur fungerar det ihop med storskaliga fjärrvärme- och fjärrkylasystem?

På lunchseminariet kommer vi att diskutera effektreduktion och decentraliserad värmelagring ur fastighetsägarens perspektiv tillsammans med energileverantörens perspektiv.
Kan vi använda decentraliserad värmelagring vid eller i byggnader på ett smartare sätt i framtiden för att minska effektbehovet?  Har vi en samsyn om vad som behöver göras, och hur kan det gå till?

Tid och plats: 12 mars, kl 12.00-14:00, 
Poseidon, Teknikparkens konferenscentrum,
Sven Hultins gata 9C, Chalmers campus Johanneberg.

11:45 lunchwraps serveras.

Lunchseminariet är gratis, men föranmälan krävs, senast 9 mars.

Anmäl dig här​​​!

Info på Chalmers webb

 
Program: 
12:00–14:00
Välkomna, moderator Anders Ådahl, Chalmers styrkeområde Energi.
”Värmelagring: från molekyl till ihopkopplade nätverk”, Angela Sasic Kalagasidis, biträdande professor i Byggnadsfysik.
”Fastighetens roll i det moderna energisystemet”, Anders Björling, teknisk chef, Castellum Väst.
“Energibolagets roll i samhället när klimatfrågan är i centrum”, Christian Schwartz, VD Mölndal Energi.
Bensträckare i föreläsningssalen.
Moderatorledd diskussion.
13:40 kaffe, kaka och mingel.

Välkomna till vårt lunchseminarium!
Maria Grahn,
Director of Energy Area of Advance , Chalmers 

Etiketter: , , , Last modified: 6 mars, 2020