Nyheter

Kläd- och skoindustrins miljö- och klimatpåverkan kartlagd

I en ny rapport fastställs för första gången kläd- och skoindustrins samlade miljöavtryck. Rapporten, som tagits fram av organisationen Climateworks och konsultföretaget Quantas, omfattar samtliga sju steg i värdekedjan: från produktion av fiber/råvara till slutförbrukad. Fem miljöindikatorer har undersökts: klimatpåverkan, resursförbrukning, vattenförbrukning, påverkan på ekosystem och hälsopåverkan.

Enligt rapporten står den globala kläd- och skoindustrin för 8 procent av de globala växthusgasutsläppen, nästan lika mycket som EU: s totala utsläpp. Klädindustrin ensam står för 6,7 procent av utsläppen.

Rapporten visar att vad gäller klädindustrin är det framför allt tre faser i produktionen som står för huvuddelen av utsläppen: fiberproduktion (15 procent), garnberedning (28 procent) och färgning (36 procent).

För skoindustrin kommer de mesta av klimatutsläppen från framställning av råmaterial (20 procent), tillverkning av de olika detaljerna (43 procent) och sammanfogning/sömnad (20 procent).

I rapporten konstateras att utsläppen på tio år (2005 – 2016) ökat med 35 procent och kommer öka med ytterligare närmare 50 procent till 2030, om ingenting görs.

Läs mer: Measuring Fashion

Källa: Measuring Fashion och Miljö Online

Taggat , , , , ,