Nyheter

Debatt: Göteborg kan leda klimatomställningen

Att Sveriges produktionsbaserade utsläpp ökar är oroande. Transportsektorn och den offentliga sektorn har ett stort ansvar att vända trenden. Utsläppen ökar, vilket står i kontrast med såväl Göteborgs och Sveriges som internationella klimatåtaganden, skriver Markus Larsson och Helen Sylvan i GT/Expressen.

Markus-Larsson-ForesEnligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet är förändringar av jordens klimat det som orsakar störst oro hos oss svenskar. Ungefär hälften av svenska folket är “mycket oroliga” för klimatförändringarna. Även internationellt är oron utbredd. De senaste årens Global Risks Report från World Economic Forum domineras av risker kopplade till miljö och klimat, trots att rapporten historiskt sett mer har fokuserat på risker kopplade till det ekonomiska systemet, massförstörelsevapen och pandemier.

Tyvärr är oron också befogad. Under vintern har det rapporterats att forskare tror att det kommer vara svårt för världen att nå upp till klimatöverenskommelsen från toppmötet i Paris år 2015. Målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader beskrivs som ”extremt osannolikt”.

Helen Sylvan_skÄven Sverige har svårt att nå sina klimatambitioner, vilket den senaste statistiken från SCB visar. Totalt ökade de svenska produktionsbaserade utsläppen av växthusgaser med 1,8 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016. Enligt SCB är det el-, gas- och värmesektorn som står ut i statistiken och bidrar mest till ökningen. Även gruvnäringen, transportbranschen och den offentliga sektorns utsläpp ökar.

Att Sveriges produktionsbaserade utsläpp ökar är oroande. Det är också oroande att utsläpp från den offentliga sektorn, vars signalvärde är starkt, ökar. Kommuner, regioner och landsting kan och bör, givet politikens högt uppställda ambitioner på miljö- och klimatområdet, visa vägen mot minskade utsläpp.

Utsläpp från transporter är ett kapitel i sig. Transporter bidrar till utsläpp i flera andra sektorer. Utsläpp från inrikes transporter (gods- och persontransporter, inklusive privatbilism) har också fått ett specifikt reduktionsmål enligt Miljömålsberedningens överenskommelse, där sju av riksdagens åtta partier ingår. För att nå målet om 70 procent lägre utsläpp 2030 jämfört med år 2010 behöver sektorn minska sina utsläpp med 6–7 procent per år, något vi i dag är långt ifrån.

Svensk ekonomi är urstark och växer, med 2,5 procent under tredje kvartalet 2017, vilket är glädjande. Mindre positivt är att utsläppen samtidigt ökar, även om SCB:s siffror inte rakt av är jämförbara med svenska utsläppsmål. Sverige som utvecklat välfärdsland bör kunna kombinera en växande ekonomi med kraftigt minskande utsläpp. Tidigare har regeringen gjort ett stort nummer av att Sverige frikopplat sin ekonomiska tillväxt från utsläpp av växthusgaser. Just nu stämmer det dock inte. Om vi ska nå våra högt ställda klimatmål och bli världens första fossilfria välfärdsland behöver de totala utsläppen minska med cirka 5-6 procent om året. Sverige som helhet ska ha netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045, och nu går vi i fel riktning.

Gothenburg_StadsvapenGöteborgs Stad bedömer att stadens ambitiösa mål om hållbara utsläppsnivåer till 2050 kommer vara “mycket svåra att nå även om ytterligare åtgärder sätts in”. Så om Sverige som land ska göra verklighet av sina klimatmål behöver retoriken i miljö- och klimatfrågor överensstämma med faktiska åtgärder, både från politiken och från näringslivet.

För att bryta trenden måste vi utveckla våra tunga transporter, det fossila drivmedel i våra bilar måste bytas ut till förnybara alternativ och vi måste värma våra hus med förnybara energikällor. Göteborg är ett nav för svensk fordonsindustri och transportsektorn och där finns också lösningarna som kan öka ambitionstakten i klimatarbetet.

I Göteborgs hamnar, universitet, högskolor och industrier finns kunskapen och förutsättningarna att bli spjutspetsen i svenskt klimatarbete. Beslut som fattas på internationell nivå, av EU eller FN, och beslut som fattas av riksdag och regering får som regel mest medial uppmärksamhet. Det är dock lokalt som en stor del av det faktiska klimatarbetet sker och det är där omställningen behöver få fäste för att lyckas. Låt Göteborg gå före.

fores_logga_va%cc%88st_cmyk_studioannalog-1-672x372Markus Larsson, Chef för klimatprogrammet tankesmedjan Fores

Helen Sylvan, Marknadsansvarig Ekocentrum och partner till Fores Väst

Publicerad i GT/Expressen 2018-03-01

Taggat , , , ,