Lagom till jul nåddes vi av den glada nyheten att Gasum beviljades stöd från Klimatklivet med 158 miljoner kronor för en biogasanläggning i Götene. Det är inte bara den i särklass största åtgärden i länet, utan i hela Sverige! Grattis Skaraborg!

Klimatklivet jan2020

Ett 20-tal åtgärder från ansökningsomgången i augusti 2019 fick också pengar från Klimatklivet under hösten. Läs våra pressmeddelanden här och här. Nu laddar vi på Länsstyrelsen för ett nytt år, och hoppas på många nya och bra ansökningar!

Vad gäller för 2020?

Ansökningsomgångar
Du kan bara lämna in en ansökan till Klimatklivet när det är aktuella ansökningsomgångar. Under året är det möjligt att söka vid följande tillfällen:

10 februari – 10 mars

5 maj  – 28 maj

27 augusti – 24 september

Länk till ansökan, information och vägledningar om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida: www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Löpande beslut
Sedan en tid tillbaka fattar Naturvårdsverket beslut löpande vilket innebär att inte alla beslut kommuniceras ut vid samma tillfälle. Normaltiden för handläggning är ungefär tre månader, men det kan ta både kortare eller längre tid innan man får sitt beslut.

Innan jul hade majoriteten av besluten fattats för de ansökningar som inkom i augusti. För resterande som ansökte i augusti kommer besluten att fattas inom kort. För de som sökte i senaste omgången ges besked om stöd tidigast i slutet av januari. Vi uppdaterar regelbundet vilka som fått stöd i länet, listan med alla beviljade åtgärder i länet kan du se här.

Inspirationsträff om biogas 28 januari
Är du intresserad av produktion- uppgradering-, och infrastruktur för biogas? Eller vill du veta mer om gastraktorer? Då är du hjärtligt välkommen till Sötåsens naturbruksskola i Töreboda den 28 januari, kl. 13-16.30. Hushållningssällskapet är arrangör men Länsstyrelsen är med och berättar om biogasåtgärders möjligheter inom Klimatklivet. Vill du veta mer om träffen, kontakta andreas.gustavsson@hushallningssallskapet.se . Anmäl dig senast den 23 januari via denna länk. Programmet kommer presenteras inom kort på anmälningssidan.

Fler vägledningar
Du har väl inte missat att Naturvårdsverket i höstas uppdaterat sin Klimatklivet-hemsida? Förhoppningen är att det nu ska bli lättare för er som är intresserade av Klimatklivet att hitta rätt  information. Bland annat finns det nu stödmaterial med tips för dig som vill söka för energikonvertering, inköp av fordon eller tankstationer. Vägledningen för cykelåtgärder har också uppdaterats och finns nu återigen på hemsidan. En ny vägledning om stödberättigade kostnader inom Klimatklivet har också publicerats.

Nytt kring bedömningar av energikonverteringar
Om du tänker söka för en energikonverteringsåtgärd och i samband med den avser att räkna in klimatnytta hos extern part eller utöka verksamheten, behöver du kunna styrka detta väl. Detta för att garantera att den tänkta klimatnyttan verkligen kan levereras.

För klassiska åtgärder som byte av oljepanna, skärps nu också kraven på att beskriva vilket skick nuvarande panna är i, och att underlag för oljeanvändningen skickas med vid ansökan. Observera att oljepannor som är uttjänta och i dåligt skick riskerar att inte vara berättigade till Klimatklivet, eftersom olja inte ses som ett rimligt nollalternativ vid nyinvesteringar för uppvärmning.

Annat som är bra att känna till!
Det är inte längre möjligt att ansöka om utbyggnad av separat infrastruktur för HVO (tankstationer). Anledningen är att HVO-omfattas av reduktionsplikten och därmed redan har ett styrmedel som främjar en högre användning.

Glöm inte att det fortfarande är möjligt att söka stöd för laddstationer inom Klimatklivet, så länge de är tillgängliga för allmänheten (publik laddning). Vill du istället söka stöd för icke-publika laddstationer finns flera investeringsstöd med samlingsnamnet Ladda Bilen. De stöden hanteras enbart av Naturvårdsverket. Ladda Bilen riktar sig till flera målgrupper: Privatpersoner som vill installera laddstation vid sin bostad; Kommuner, landsting och bolag som vill installera laddstationer till sina anställda; Bostadsrättsföreningar och samfälligheter som vill installera laddstationer till sig själva. Mer information på Naturvårdsverkets hemsida.
Har du frågor?

Om du har frågor om Klimatklivet finns mycket information på Naturvårdsverkets hemsida. Det går också bra att kontakta länsstyrelsen. Vi som jobbar med Klimatklivet är:

Lina Hadartz
Lina.hadartz@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 46 64

Annah Lintorp
annah.lintorp@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 43 44

Helena Sandmer
helena.sandmer@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 45 48

Etiketter: , , , , Last modified: 16 januari, 2020