IVL Svenska Miljöinstitutet har släppt ett nytt tillägg till sin tidigare rapport om elbilsbatteriers klimatpåverkan. Den nya delen visar betydligt ljusare siffror än den tidigare rapporten.

191128 Lisbeth DahllöfIVL har på uppdrag av Energimyndigheten undersökt klimatutsläppen från tillverkningen av elbilsbatterier. Forskarna släppte för två år sedan en uppmärksammad rapport, som visade att elbilsbatterier var riktiga klimatbovar.

Enligt deras nya beräkningar släpper tillverkning av litiumjonbatterier i genomsnitt ut mellan 61 och 106 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme batterikapacitet. Enligt rapportförfattarna finns det dock osäkerheter kring klimatutsläppen och om viss data som är mindre transparent tas med kan utsläppen vara upp till 146 kilo koldioxidekvivalenter per producerad kilowattimme.

Oavsett dataunderlag tycks utsläppen ha minskat om man jämför med IVL:s tidigare rapport från 2017, där de genomsnittliga utsläppen låg på 150 till 200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme batterikapacitet.

Att utsläppen är lägre nu beror framför allt på att batterifabrikerna har blivit större och kör full produktion, vilket gör att de blir mer effektiva per producerad enhet. Vi har också räknat med möjligheterna att använda el som är i det närmaste fossilfri i flera av produktionsstegen, säger Erik Emilsson, forskare på IVL, i en kommentar.

Det stora intervallet i utsläpp från batteriproduktion beror enligt IVL på att olika batteriproducenter använder olika produktionssätt och olika typer av el vid tillverkningen. För att siffrorna ska bli mer precisa krävs enligt rapportförfattarna bättre dataunderlag kring råvaruproduktion och andra batterikomponenter.

Hela programmet 28/11: Elbilssamhället är här! – Nu även med talarnas presentationer!

Etiketter: , , , , Last modified: 6 december, 2019