Från Transport & Environments hemsida: Hur mycket CO2 kan elbilar egentligen spara jämfört med diesel- och bensinbilar?

200423_Vehicles-LCA-comparison

För att svara på denna fråga har Transport & Environment* utvecklat ett verktyg som sammanställer alla de mest aktuella uppgifterna om koldioxidutsläpp kopplade till användningen av en el-, diesel- eller bensinbil.

Man har tagit hänsyn till alla möjliga kriterier som mängden koldioxid som släpps ut när el produceras eller bränsle förbränns, samt kolpåverkan av resursutvinning för batterier eller byggande av ett kraftverk. Det framgår att elbilar i Europa i genomsnitt släpper ut nästan 3 gånger mindre koldioxid än motsvarande bensin / dieselbilar.

I värsta fall släpper ut en elbil med ett batteri som produceras i Kina och körs i Polen fortfarande 22% mindre koldioxid än diesel och 28% mindre än bensin. Och i bästa fall kan en elbil med ett batteri som produceras i Sverige och körs i Sverige släppa ut 80% mindre koldioxid än diesel och 81% mindre än bensin.

Läs mer och gör testet här…

*Källa och rättigheter: 2020 European Federation for Transport and Environment AISBL. Europe’s leading NGO campaigning for cleaner transport.

Etiketter: , , , , , Last modified: 23 april, 2020