Som det första operahuset/teatern i norden och det andra i Europa har GöteborgsOperans miljöarbete registrerats enligt den Europeiska förordningen för miljöledning och miljörevision: EMAS. EMAS baseras på ISO 14001 men ställer högre krav på granskningen av miljöarbetet.

Göteborgsoperan_perukSedan 2001 har GöteborgsOperan drivit ett kontinuerligt miljöarbete med huvudsyftet att hela tiden bli bättre. Det är förankrat i både de beslutsfattade och de utförande leden och genomsyrar hela organisationen. På alla avdelningar finns miljöarbetet som ett prioriterat mål och ska syfta till att se möjligheter till förbättring inom varje del av verksamheten.

– Vår miljötanke syns i stort som smått. Allt från vilken typ av färg vi använder i dekorverkstan till vilka råvaror som köps in till restaurangen. Vi har en aktiv miljögrupp med bred representation från de flesta avdelningarna i huset som driver miljöfrågan och följer upp arbetet årligen. säger Peter Hansson, VD på GöteborgsOperan.

Grönt för en hel uppsättning

Ett av GöteborgsOperans långsiktiga mål är att miljömärka en hel uppsättning. För några år sedan gjordes en livscykelanalys på operan Thaïs och nu genomförs åtgärder utifrån de erfarenheterna. Bland miljömålen för 2013 finns att undersöka hur GöteborgsOperan kan bidra till att minska fossilberoende för publikens resor till och från föreställningar, en faktor som visade sig ha en stor miljöpåverkan i livscykelanalysen. Övriga mål fokuserar på transporter, energi, inköp, kemikalier, och avfall.

Mer om EMAS-registreringen

Inför EMAS registreringen och i granskningen av miljöredovisningen har GöteborgsOperan samarbetat med Göteborgs Universitet. Bakom arbetet finns bland andra Natalja Koniouchenkova en extern konsult som har varit en av nyckelpersonerna i operans miljöarbete under flera år. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) har varit oberoende granskare inför EMAS registreringen. Registreringen omfattar verksamheten på Christina Nilssons gata, operahuset i centrala Göteborg, samt de funktioner som direkt styrs av verksamheten: turnéverksamhet, gästspel, externa konserter etc.

 

Läs mer om miljöarbetet på GöteborgsOperans webbplats här.

Etiketter: , Last modified: 11 februari, 2021