En ny undersökning visar att 6 av 10 svenskar inte är medvetna om att invasiva främmande arter är ett miljöproblem. Få vet att de själva kan bidra för att minska spridningen av invasiva främmande arter.

180809_japanska-ostron

Den 1 augusti 2018 kom nya regler och senare i höst kommer en svensk förordning om invasiva främmande arter som gör att arbetet med dessa kan komma igång på allvar i Sverige. Reglerna innebär bland annat att ansvariga myndigheter ska kunna få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder och det som redan är förbjudet enligt EU-lagstiftningen blir straffbart. Ansvariga myndigheter utses dock först i den svenska förordningen.

Inför detta har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten genomfört en undersökning i hela landet. 1 000 personer har tillfrågats om vad de känner till om invasiva främmande arter och hur de ser på problemet.

En majoritet är positiv till regler
4 av 10 tillfrågade känner till att invasiva främmande arter är ett problem och många har själva drabbats, bland annat av mördarsnigeln. Av de som har insikt om problemet tycker de allra flesta (93 procent) att det är viktigt med regler för att minska och motverka spridningen av invasiva främmande arter.

Liten kunskap om hur man själv kan bidra
Allmänhetens kunskap om vad man själv kan göra för att undvika spridning av invasiva främmande arter är låg. 9 av 10 tillfrågade har aldrig agerat för att stoppa spridningen. På frågan om man själv kan ha bidragit till att sprida invasiva främmande arter så säger 12 procent att de har lämnat växtavfall i naturen, trots att det är en av de vanligaste spridningsvägarna. Fem procent säger att de flyttat båt eller fiskeredskap mellan olika vattendrag eller tagit med frön eller växter hem från utlandsresa.

Allmänhetens stöd och medverkan är jätteviktig för att lyckas begränsa spridningen av invasiva främmande arter. Därför är det positivt att de som förstår problemet stödjer skärpt lagstiftning. Samtidigt behövs informationsåtgärder för att fler ska bli medvetna om problemet och veta vad de kan göra, säger Inkeri Ahonen, projektledare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket.

Vad är invasiva främmande arter?
Invasiva främmande arter är växter och djur som inte naturligt har funnits i Sverige, men som av olika skäl har förts hit med människans hjälp och kan sprida sig snabbt. De kan störa ekosystem, orsaka ekonomisk skada eller utgöra en hälsorisk. Det kan vara allt från dekorativa trädgårds- och vattenväxter till fiskar, skaldjur, insekter och däggdjur (exempelvis mårdhund). Sedan tidigare omfattas 49 EU-listade arter av regler som finns i en EU-förordning om invasiva främmande arter. 11 av arterna finns i Sverige. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. Problemet växer snabbt i Sverige och i världen på grund av ökad handel, fler transporter och klimatförändringarna.

Undersökningen är den första som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har gjort i frågan om invasiva främmande arter.

Källa: Naturvårdsverket


Läs mer:

Lag om ändring i miljöbalken 1/8 2018 (Riksdagens webbplats)

Hur allmänheten kan bidra till att hindra spridning av invasiva främmande arter

Hur man rapporterar in invasiva främmande arter 

Arbetet i Sverige med invasiva främmande arter

 

Etiketter: , , , Last modified: 9 augusti, 2018