Det går att lindra hettan och sänka temperaturer vid värmeböljor i städer genom att plantera träd och anlägga grönytor. Det visar en studie från SMHI. Temperaturen kan sänkas med upptill 8 grader om antalet trädkronor fördubblas.

160627_NY_träd_townhouses_gata_the-village

En studie från Göteborg som publicerats i Journal of Climatology, visar att temperaturen i en park var 6 grader lägre än vid en hårdgjord yta och att sänkningen spreds över en kilometer.

Thomas Elmqvist, professor i systemekologi vid Stockholms universitet, menar att anlägga grönytor är det effektivaste sätten att lindra hettan i städer, men också att det är en billigare åtgärd exempelvis jämfört med att installera luftkonditioneringar.

Det är inte nödvändigt att anlägga enorma parker. Det kan räcka med flera små insatser i form av gröna tak och gröna väggar eller att man bygger så kallade pocket parks på mindre ytor. Blir de här åtgärderna så många att de bildar ett nätverk kan man uppnå kylande effekter, uppger Thomas Elmqvist.

Källa: Miljö Online och Uppsala Nya Tidning

 

Etiketter: , , , , , Last modified: 9 augusti, 2018