Nyheter

Upphandlingsmyndigheten lovar uppdatera föråldrade hållbarhetskriterier

Upphandlingsmyndigheten bemöter nu kritiken från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om att myndighetens hållbarhetskriterier är föråldrade och i vissa fall så lågt ställda att de inte driver miljöarbetet framåt hos leverantörerna. Upphandlingsmyndigheten säger att arbetet med kriterierna kommer att prioriteras extra i år.

SKL:s kritik grundar sig i en granskning av hållbarhetskriterierna som genomfördes med hjälp av IVL. Granskningen visade att mer än hälften av kriterierna var inaktuella, de var från 2014 eller ännu äldre. Enligt myndigheten ska det nu bli bättring.

180326_upphandl_anniestalbergVi har tagit fram en ny förvaltningsplan och kommer att gå igenom samtliga våra miljökriterier vart tredje år. Då kontrolleras att innehållet är uppdaterat och om kriterierna är drivande eller ska revideras alternativt avvecklas. Vi kommer även bli tydligare kring när kriteriet senast har uppdaterats så inga tveksamheter finns kring detta, säger Annie Stålberg, enhetschef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten påpekar att de har över 600 hållbarhetskriterier i sin databas. Uppdateringen sker med hjälp av en prioriteringsmodell. Kriterier med stor miljöpåverkan eller som omfattar stora upphandlingsvolymer kommer att gås igenom först. Likaså kriterier som används mycket.

Uppdaterar sjukvårdsartiklar

Just nu pågår arbete med kriterier inom flera områden.

Bland annat fokuserar vi mycket på sjukvårdens förbrukningsartiklar och uppdatering av dessa kriterier pågår för flera olika produkter, säger Annie Stålberg.

Dessutom pågår uppdateringar av datorer och bildskärmar, läkemedel, engångstextilier inom vården, inomhusbelysning, utomhusbelysning och byggkriterierna. Det kommer även nya kriterier för simhallar och under året kommer en rad områden att påbörja uppdatering.

Annie Stålberg förklarar även hur myndigheten tänker kring spjutspetskrav.

Spjutspetskriterier finns där de är relevanta och gör mest nytta, något som varierar mycket från område till område. Våra spjutspetskriterier finns därför inte inom alla områden. Dock ser vi andra sätt att bidra till högre ambitionsnivåer. Vi vill gärna uppmuntra till att fler vågar utveckla sina miljöanpassade inköp och tar därför tacksamt emot samt sprider goda exempel och lärdomar.

Källa: Upphandlingsmyndigheten och Miljö Online

Taggat , , , ,