Nyheter

Världsvattendagen – årets tema är Nature for Water

Under torsdagen, den 22 mars, stod vattenfrågan i centrum under Världsvattendagen. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. I år utsågs en ny havsambassadör dagen till ära.

I Sverige är det Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) som koordinerar Världsvattendagen och har som mål att väcka engagemang kring vattenrelaterade problem hos unga. Årets tema är ”Nature for Water” och man vill undersöka hur man kan lösa vattenbaserade problem med hjälp av naturen, det vill säga ‘naturbaserade lösningar’.

världsvattendagen-wateraidI Sverige uppmärksammades dagen bland annat med att branschorganisationen Svenskt Vatten kranmärkte fackförbundet Kommunal som därmed blir Sveriges första kranmärkta fackförbund. Det betyder att Kommunal förbinder sig att endast använda kranvatten och avstå från vatten på flaska.

Under dagen har också regeringen meddelat att man utsett Helen Ågren till Sveriges nya havsambassadör. ”Som havsambassadör har hon en mycket viktig roll att spela i Sveriges arbete för att skydda världshaven. Det behövs kunskap, diplomati och engagemang för att nå framgång i arbetet och Helen Ågren besitter allt detta”, säger klimatminister Isabella Lövin (MP) i en kommentar.

The Water Gap

I samband med Världsvattendagen släpptes också rapporten The Water Gap som har tagits fram av WaterAid. Den belyser framför allt vilka och hur fattiga länder drabbas av vattenbristen. Statistiken som presenteras rapporten visar på att de förbättringar som man har gjort för vattenförsörjning i världen trots allt inte omfattar de mest utsatta och fattiga grupperna. Den visar också på ojämlikheten i att det är kvinnorna som i många länder står för att förse familjen med vatten som kan hämtas långväga ifrån.

WaterAid vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten, och det är också ett mål som världens länder har åtagit sig att förverkliga till 2030 genom de globala målen. I nuvarande takt är vi inte ens i närheten av att nå det målet. Därför måste takten öka, och att nå de fattigaste och mest utsatta människorna prioriteras, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Wateraids generalsekreterare.

Källor: Miljö Online, Regeringen, Svenskla Hydrologiska Rådet och rapporten The Water Gap från The Water Aid.

Taggat , , , ,