Nyheter

Stort intresse för Agenda 2030

Ytterligare 90 kommuner och regioner har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige som handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen.

190124_Jovic_Vesna-kvProjektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner har antagit 90 nya kommuner och regioner som har erbjudits att vara med i projektet under 2019. Tillsammans med de första pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 regioner och 83 av landets 290 kommuner antagna i projektet.

Det är väldigt glädjande att så många har ansökt om att vara med i Glokala Sverige. Vi ser att många kommuner ligger i startgroparna med Agenda 2030-arbetet, medan andra har kommit längre, och vi har därför beslutat att ta in så många som möjligt redan i år, säger Petra Hallebrant, generalsekreterare på Svenska FN-förbundet.

Projektdeltagarna kommer att få ta del av utbildningsinsatser lokalt, med föreläsningar, diskussioner och workshops. De erbjuds också webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och annat arbetsmaterial. Dessutom planeras en nationell konferens inom ramen för projektet för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang.

Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, säger Vesna Jovic (bilden), vd på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt som drivs av Svenska FN-förbundet och SKL med stöd av Sida.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting


Läs mer:  Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner, SKL:s arbete med Agenda 2030

Taggat , , , , , ,