Supermiljöbloggen: I en ny korttidsprognos beräknar Energimyndigheten att sol-, vind- och bioenergi kommer ge lika mycket el som kärnkraften om fyra år. Samtidigt väntas ingen minskning av oljeberoendet.

190830_kortsiktsprognos-vindkraft_2019För perioden 2018-2022 väntas tillförseln av vindenergi mer än fördubblas, från 17 till 37 terawattimmar (TWh). Sol-, vind- och bioenergi kommer tillsammans ge ungefär lika mycket el som kärnkraften.

Sveriges totala energianvändning spås öka från 375 TWh till 380 TWh. Samtidigt minskar energitillförseln en aning, då de båda kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2 läggs ner under prognosperioden.

Men även om andelen förnybara energikällor växer stadigt väntas ingen nämnvärd minskning av oljeberoendet. Oljeprodukterna är fram för allt dominerande inom transportsektorn, där bensin, diesel och bränsle till sjöfart samt utrikesflyg står för majoriteten av energislukandet.

Sverige har idag ett mål om att 70 procent av transportsektorn ska vara fossilfri 2030. Med nuvarande prognoser kommer det dessvärre ta betydligt längre tid. Bedömare pekar på att det krävs tuffare åtgärder, både för att minska transportbehovet och för att ställa om till en el- och bioenergidriven transportflotta.

Källor: Supermiljöbloggen och Energimyndigheten

Etiketter: , , , , , , Last modified: 30 augusti, 2019