Övriga nyheter

Vindkraften spås fördubblas till 2022

Supermiljöbloggen: I en ny korttidsprognos beräknar Energimyndigheten att sol-, vind- och bioenergi kommer ge lika mycket el som kärnkraften om …...

Read More

Övriga nyheter

Bioekonomin växer med nya standarder

Flera nya standarder för biobaserade produkter som kommer att vara viktiga för vår omställning till ett fossilfritt samhälle publiceras i …...

Read More