Många av de miljöproblem som världen står inför hänger ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Mistra utlyser därför 45 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion.

160928_mistra_utlysning_hallbarForskningen ska stimulera ett effektivt nyttjande av resurser och låga utsläpp, säger Mistras vd Åke Iverfeldt. Den ska bidra till lösningar snarare än att beskriva konsekvenser av dagens konsumtion.

Det nya programmet förväntas ha en samordnande roll inom forskningen om hållbar konsumtion och på sikt utvecklas till den ledande kunskapsnoden i ett nätverk av inflytelserika aktörer på området, såväl akademiska som andra.

Inriktningen på programmet fokuseras kring fyra områden:

-Hållbar konsumtion och livskvalitet.

-Hållbara leverantörskedjor.

-Alternativ till dagens konsumtionssystem.

-Styrmedel för hållbar konsumtion.

Mistra anslår 45 miljoner kronor till programmet. Tillsammans med motfinansiering förväntas programmet omfatta 50 miljoner kronor.

Utlysningen stänger den 6 mars 2017. Beslut om tilldelning förväntas ske i juni 2017.

Läs mer och ansök här!

Källa: Miljö Online

Etiketter: , , Last modified: 28 september, 2016