Övriga nyheter

Omställning för klimatneutralt Sverige fokus för nytt program

Mistras styrelse har beslutat om ett nytt klimatforskningsprogram under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det ska ta fram förslag på …...

Read More

Övriga nyheter

Utlysning: 45 mkr till forskning om hållbar konsumtion

Många av de miljöproblem som världen står inför hänger ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Mistra utlyser därför 45 miljoner …...

Read More

Övriga nyheter

Smartare materialåtervinning med tvärvetenskap

Programmet Mistra Closing the Loop, har alldeles nyss avslutats. resultatet blev så pass lyckat att styrelsen för Mistra nu satsar …...

Read More