Tag Archives: mistra

170130_mistra_klimat-och-geopolitk

Omställning för klimatneutralt Sverige fokus för nytt program

Mistras styrelse har beslutat om ett nytt klimatforskningsprogram under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det ska ta fram förslag på hur svensk industri och samhället ska ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser. Mistra går in... Läs vidare...
Taggat , , , , , , | Kommentering inaktiverad

Utlysning: 45 mkr till forskning om hållbar konsumtion

Många av de miljöproblem som världen står inför hänger ihop med våra produktions- och konsumtionsmönster. Mistra utlyser därför 45 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram om hållbar konsumtion. – Forskningen ska stimulera ett effektivt... Läs vidare...
Taggat , , | Kommentering inaktiverad

Byggmaterialåtervinning- en stor miljövinst

CONSTRUCTIVATE ska öka återvinningsgraden av Sveriges idag näst största avfallsström, bygg- och rivningsmaterial. Återvinning av betong kan ge en stor miljövinst. ​Bygg- och rivningsmaterial står för den, efter gruvindustrin, största andelen... Läs vidare...
Taggat , , , , , , , , , , | Kommentering inaktiverad

Smartare materialåtervinning med tvärvetenskap

Programmet Mistra Closing the Loop, har alldeles nyss avslutats. resultatet blev så pass lyckat att styrelsen för Mistra nu satsar ytterligare 40 miljoner kronor i en andra omgång. Sex delprojekt kring att utveckla nya sätt att ta tillvara restprodukter... Läs vidare...
Taggat , , , , , | Kommentering inaktiverad

Är vi hållbara nu? Seminarium om stadsbyggnad i Göteborg 9 november

Du som följer Ekocentrum är särskilt inbjuden till: Boverket och Mistra Urban Futures seminarium Är vi hållbara nu? – Hur är det att driva hållbara projekt? Vi har nu nått fram till den punkt där de flesta av projekten som fick stöd från... Läs vidare...
Taggat , , , , , | Kommentering inaktiverad