Mistras styrelse har beslutat om ett nytt klimatforskningsprogram under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det ska ta fram förslag på hur svensk industri och samhället ska ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser. Mistra går in med merparten av programmets 80 miljoner kronor, vilket gör det till en av stiftelsens största satsningar på ett enskilt program.

170130_mistra_klimat-och-geopolitk– En styrka med programmet som styrelsen betonade i sitt beslut var helhetsgreppet, att flera samhällssektorer inkluderas i forskningen. Bakom programmet står en stark grupp akademiska organisationer, flera av dem har deltagit i Mistras tidigare klimatforskning, säger Thomas Nilsson, ansvarig för programmet på Mistra.

I konsortiet ingår, förutom IVL Svenska miljöinstitutet, fyra svenska lärosäten, några utländska forskningsinstitut samt ett stort antal företag och andra organisationer.

Programmet, som går under namnet Non-Emission Products and Services in Sweden, har ambitionen att bidra till klimatneutrala produkter och tjänster. Det handlar dels om nya tekniska lösningar dels om att bland annat utveckla styrmedel och affärsmodeller. Fallstudier ska göras inom transport- och byggnadssektorn samt inom transporternas infrastruktur. Forskarna kommer även att studera energiförsörjningen.

Siktar mot breda klimatmål

Med en total budget om 80 miljoner kronor över fyra år – där Mistra står för 56 miljoner kronor och medverkande organisationer står för resterande 24 miljoner kronor – är det en av Mistras största satsningar hittills på ett enskilt program.

– Programmet ska stödja såväl Sveriges internationella åtaganden enligt Parisavtalet som nationella klimatmål, i syfte att få ner samhällets utsläpp av koldioxid till noll eller nära noll, säger Thomas Nilsson.

Vi hoppas att programmet på sikt ska leda till konkreta tekniska lösningar, men också komma med nya förslag på hur samhälle och myndigheter med styrmedel och andra åtgärder kan uppnå tydliga resultat, säger Thomas Nilsson.

Nästa steg blir att godkänna en justerad programplan. Därefter kan ett formellt avtal tecknas mellan Mistra och forskningskonsortiet. Programstart förväntas till våren 2017.

– Regeringen har nyligen föreslagit ett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat, men det här programmet kan vi dra igång redan nu.

FAKTA

Deltagare i Mistras nya klimatforskningsprogram är Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan samt IVL Svenska Miljöinstitutet (samordnare). Även de båda forskningsinstituten Resources for the Future (USA) och German Institute for Economic Research (Tyskland) samt en rad företag och organisationer ingår i konsortiet.

Källa: Mistra

Etiketter: , , , , , , Last modified: 30 januari, 2017