Nyheter

Forskare rekommenderar ekojordbruk – för hälsans skull

För och nackdelar med ekologisk livsmedelsproduktion har diskuterats under en längre tid. Nu har en forskargrupp, som arbetat på uppdrag av EU-parlamentet kartlagt forskningen inom området och menar att ekologisk odling har vissa fördelar för människors hälsa. Framför allt handlar det om den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk animalieproduktion som minskar risken för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens. Men också för att kemiska bekämpningsmedel inte får användas vid ekologisk odling.

170129_ekomat_paradisetGruppen rekommenderar därför parlamentet att “prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder” även i konventionellt lantbruk.

Experterna listar i rapporten “Human health implications of organic food and organic agriculture” flera hälsofördelar med metoder som används inom ekologiskt lantbruk. Bland annat konstateras att den restriktiva användningen av antibiotika i ekologisk animalieproduktion minskar risken för att bakterier utvecklar antibiotikaresistens.

Man har även sett att förebyggande metoder för växtskydd och restriktioner för användning av bekämpningsmedel i ekologiskt lantbruk leder till att konsumenter i minskad omfattning exponeras för kemiska bekämpningsmedel.

Forskargruppens arbete har koordinerats av Axel Mie, forskarassistent vid SLU. Han betonar att svenskt lantbruk ligger bra till vad gäller bekämpningsmedel och antibiotikaanvändning.

Det är glädjande att Sverige har en förhållandevis sträng syn på användningen av bekämpningsmedel och antibiotika. Vissa mer oroande bekämpningsmedel får inte användas i lantbruket. Men mycket av våra frukter och grönsaker är importerade, och vi får dessa bekämpningsmedel den vägen, säger han.

Läs mer…

Källa: Miljö Online och SLU

Läs mer: 5 varor som är viktiga att byta till eko!

Taggat