Tips på ett lunchseminarium i Göteborg 26/10: Redovisning av forskningsprojekt “Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska”, vars syfte är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör identifiering och en samlad bedömning av den urban grönskans ekosystemtjänster.

161026_urban_gronska_trappa_trad

Talare: 

Sofia Thorsson och Bengt Gunnarsson, Göteborgs Universitet (projektledare)
Yvonne Andersson-Sköld, COWI/Göteborgs Universitet
Ingela Gustafsson, Park och naturförvalningen, Göteborgs stad
Kajsa Ström, Trafikverket

Datum: Onsdag 26 oktober
Tid: 11.30 – 13.00 (lunch från 12.20)
Plats: Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B
Anmälan: Senast 19 oktober 

Läs mer om projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Projektets senaste publikationer

Effects of biodiversity and environment-related attitude on perception of urban green space
The effects of naturalness, gender and age on how urban green space is perceived and used

Det här seminariet är gratis, men du måste anmäla dig för att säkra din plats!

Etiketter: , , , , Last modified: 7 oktober, 2016