Var först i världen. Göteborgs Stad får FN:s klimatpris Momentum for change 2016 för sina gröna obligationer. ”Vi är väldigt stolta för det här prestigefyllda priset. Göteborg har hög ambition när det gäller hållbarhet och här har vi fått ihop dimensionerna ekonomi och ekologi på ett bra sätt, säger stadsdirektör Eva Hessman.

161009_magnus-borelius_gbg_grona-obligationerI gröna obligationer kan vi koppla mätbar hållbarhet till lånet, och vi har märkt ett jättestort intresse hos finansiärerna för själva investeringsprojekten. Det är ett nytt sätt att tänka finansiering, säger Magnus Borelius, finanschef på stadsledningskontoret och upphovsman till de gröna obligationerna.

Göteborgs Stad var första stad i världen med att införa gröna obligationer år 2013. Tanken är att kunna koppla ihop investerare som profilerar sig på miljö med hållbarhetsprojekt som behöver finansiering.

Satsningen på gröna obligationer har fått stor internationell uppmärksamhet och Göteborgs Stad har haft en viktig roll att utveckla konceptet tillsammans med bland annat Världsbanken.

161009_gbg-grona-obligationer_lackareback_ultrafilterHittills har Göteborgs Stad gett ut gröna obligationer till ett sammanlagt värde av 4,3 miljarder kronor. Pengarna har bland annat gått till satsningar på energieffektiva lokaler och bostäder, fjärrvärme och elbilar. En del av pengarna har investerats i så kallade ultrafilter i vattenverket i Lackarebäck. Filtren renar dricksvatten från vattenburen smitta som kan förknippas med klimatförändringarna.

Och nu får Göteborg alltså som en av 13 vinnare FN:s klimatpris Momentum for change. Motiveringen är bland annat att Göteborg har fungerat som en förebild för andra städer. London, Paris och Johannesburg är exempel på städer som gått i Göteborgs fotspår och infört gröna obligationer.
Det är imponerande att se hur många unika och kreativa sätt det finns att tackla problemet med klimatförändringar. Göteborgs gröna obligationer är ett föredöme för många städer i EU, säger Nick Nuttall, från FN.

Bland de övriga tolv vinnarna finns nyskapande hållbarhetsprojekt inom vitt skilda områden från hela världen. Allt från ett system för småskalig delning av solenergi i Bangladesh till ett kvinnoprojekt för hållbart företagande i Uganda. Från Sverige finns också Uppsala som belönas för appen Klimaträtt som hjälper hushåll att sänka sitt klimatavtryck.

Priset kommer att delas ut den 16 november på FN:s klimat möte COP 22 som hålls i Marrakech.

Vi är mycket hedrade och det ger oss energi att fortsätta utveckla olika former av gröna investeringar. Jag är helt övertygad om att det här är en marknad som kommer att fortsätta växa i takt med alla stora investeringar i hållbar utveckling som vi står inför, säger Magnus Borelius.

Källa: Vårt Göteborg

Etiketter: , , , Last modified: 7 oktober, 2016