Miljöproblemen är i grunden en fråga om bristande samarbete, förklarar Sverker Jagers. Han är föreståndare för det nyinvigda Centrum för studier av kollektivt handlande vars syfte bland annat är att undersöka hur miljöfrågor kan hanteras på ett bättre sätt.
Lösningen? Kanske handlar det om så olika saker som om kirskål, bränsleceller och om tåg hela vägen till Kina.

161009_sverkerjagers_460CeCAR, Centrum för studier av kollektivt handlande, är en av sex miljöer som fått medel från Göteborgs universitets stora satsning UGOT Challenges. Föreståndaren Sverker Jagers berättar att centrumet är en dröm som går i uppfyllelse.

Inom statsvetenskap, nationalekonomi och miljöpsykologi har vi i åtminstone 15 år gjort gemensamma forskningsansökningar och haft kurser ihop. Men UGOT-satsningen har lockat fram en alldeles ny dialog som fått oss att formulera de där för samhället riktigt intressanta frågorna. Centrumet kommer dessutom att samarbeta med forskare inom flera andra områden.

Studier av kollektivt handlande rör nämligen så skilda saker som korruption, demokrati, hälsovård, psykologi och teknik. I början kommer CeCAR dock främst att fokusera på miljö- och andra resursfrågor.

Uppoffringar som leder till omedelbar nytta, som att höja skatten för att få råd med skolor, sjukvård eller vägar, brukar vara hyfsat enkla att få gehör för. Men just miljöfrågorna är besvärliga eftersom de ofta handlar om att försakelser måste göras nu, dessutom på ett globalt plan, för att förhindra en katastrof som sker i andra delar av världen eller som ligger flera decennier fram i tiden.

Jag sympatiserar starkt med tanken att människor i alla länder ska få det bättre men det kan inte ske villkorslös, förklarar Sverker Jagers. Att exempelvis Indien subventionerar fossila bränslen borde vara oacceptabelt. Om de gjorde tvärtom och istället införde bränsleskatt skulle det dels innebära nya inkomster till staten, som bland annat skulle kunna gå till kollektivtrafik, dels ge incitament till teknikutveckling inom energiområdet.

Läs vidare…

Källa: Göteborgs Universitet GU

Etiketter: , , , , Last modified: 7 oktober, 2016