Nyheter

Förlängt stöd för gasbilar

Regeringens höstbudget för 2017 innehåller flera viktiga nyheter och signaler för drivmedels- och bilbranschen. Man förlänger t ex det reducerade förmånsvärdet för gasbilar till utgången av 2020.

160930_gasbil_fordonsgas_volvo_tankstationDessutom har regeringen tagit åt sig av kritiken mot bonus-malusutredningen och slår fast att modellen måste bli mer klimatstyrande än dagens system. I budgeten föreslås också att Klimatklivet ska utökas under kommande år, vilket förutsätter enighet över blockgränsen.

– Det är ett välkommet besked att det reducerade förmånsvärdet för bland annat gasbilar förlängs till utgången av 2020. Nu får marknaden en signal om att gasbilar, och biogas som bränsle, prioriteras. Samma synsätt måste genomsyra bonus-malusmodellen som ska införas i juli 2018. Om klimatambitionerna ska höjas, och miljöstyrningen förbättras, måste bilar som använder drivmedel med stor klimatreduktion premieras, säger Maria Malmkvist, VD på Energigas Sverige.

Regeringen utökar det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet, med 100 miljoner kronor 2017 respektive 2018, och förlänger det med ytterligare 700 miljoner kronor 2019 respektive 2020. Hela 46 procent av investeringarna inom Klimatklivet har hittills gått till biogasinvesteringar och lett till 14 nya biogasanläggningar. Klimatklivet ger endast stöd till de mest kostnadseffektiva klimatåtgärderna. Biogasinvesteringarna har bidragit till de största utsläppsminskningarna av samtliga beviljade åtgärder inom Klimatklivet.

Läs mer…

Källa: Energigas Sverige

Taggat , , , , ,