Svenskarna är sämre på sopsortering än man kanske skulle kunna tro. Upp till två tredjedelar av innehållet i en genomsnittlig soppåse är sådant som egentligen borde återvinnas.

161205_sopor_blandat_container_gulI sammanställningen, som baseras på plockanalyser i 109 kommuner, konstateras att villahushåll är bättre på att sopsortera än de som bor i lägenhet. Men samtidigt genererar lägenhetsinnehavarna mindre sopor. En faktor som påverkar hur pass bra eller dåligt folk källsorterar är ifall det finns fastighetsnära insamling med många olika kärl. I sådana områden hittade Miljö & Avfallsbyrån 40 procent färre förpackningar och returpapper i restavfallet jämfört med områden där de boende var hänvisade till återvinningsstationer. Att satsa på att utöka fastighetsnära insamling kan vara ett sätt att få människor att källsortera bättre skriver Avfall Sverige i rapporten.

Källa: Aktuell Hållbarhet

Etiketter: , , , Last modified: 5 december, 2016