Övriga nyheter

Avfallstrenden 2018 – Minskande avfallsmängder trots högkonjunktur

Avfall Sverige kan nu presentera ny statistik över hushållsavfall i Sverige. Förra året behandlades knappt 4,8 miljoner ton, 466 kg/person, …...

Read More

Övriga nyheter

Fel fokus för cirkulär ekonomi

En ny rapport från Corporate Leaders Group on Climate Change pekar på bromsklossar och möjligheter för den fortsatta utvecklingen av …...

Read More

Övriga nyheter

Svenskarna får bottenbetyg i sopsortering

Svenskarna är sämre på sopsortering än man kanske skulle kunna tro. Upp till två tredjedelar av innehållet i en genomsnittlig …...

Read More

Övriga nyheter

19-åring har utvecklat en farkost som kan plocka upp 7 250 000 ton plast ur haven

Boyan Slat må bara vara 19 år gammal men han kan redan vara en av vår tids stora uppfinnare.   …...

Read More