Klövsjöfår, linderödssvin, jämthund, orusthöna, väneko och mellerudskanin, namnen på de svenska husdjursraserna är ofta poetiska och lokalklingande.

160809_svenska_husdjursraser_koMen det är inte av nostalgiska skäl som vi vill bevara, nyttja och utveckla de svenska husdjursraserna. Det handlar istället om biologisk mångfald och att trygga en säker livsmedelsförsörjning, både nationellt och globalt.

Jordbruksverket har upprättat en nationell handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser. Där finns förslag på insatser som är nödvändiga för att Sverige ska kunna bevara, använda och utveckla de svenska husdjursraserna. Det är generella insatser som till exempel att upprätta genbanker och biobanker, hålla utbildningar och bedriva forskning, och även artspecifika insatser där det till exempel kan handla om att skapa fler parningsstationer för nordiska bin.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats!

Källa: SLU

Etiketter: , , , , , , , , Last modified: 10 augusti, 2016