Det är gott och nyttigt med äpplen. Men det är inte så lätt att odla ekologisk frukt utan kemiska bekämpningsmedel i det tuffa svenska klimatet, som dessutom kan bli varmare och fuktigare i framtiden.

160809_äpplen_rödaEn orsak till att ekologiska äppelodlare har ett klart större bortfall av försäljningsbar frukt är sjukdomar på äpplen vid lagring, orsakade av olika svampar. Tio procent eller mer av den lagrade frukten kan bli så angripna att den inte går att sälja. Även IP-odlingar kan ha dessa problem beroende bland annat på vilka äpplesorter man odlar.

Forskning har visat att applicering av olika typer av beläggning på äpplen innan skörd har en viss potential att kunna motverka lagersjukdomar. Forskarna i detta projekt ville därför undersöka om man kan utveckla ett biologiskt preparat med alkylresorcinoler(AR) som aktiv beståndsdel. Rågkli innehåller olika icke-toxiska fenol-lipider som exempelvis AR och är en hittills underutnyttjad biprodukt från svensk rågodling. AR verkar vara ett lovande ämne då tidigare laboratorieförsök visade att AR kunde hämma tillväxten av olika brödsvampar samt minskade skadorna hos mango av olika växtpatogena svampar.

Forskarna började med att utvinna AR ur rågkli och bedöma dess koncentration och renhet. Därefter tillverkades 19 olika lösningar i kombination med AR för att testa effekten av att spraya dessa på äpplen som smittats med grönmögel. Testerna gjordes på både utländska och svenska äppelsorter. För att testa effekten av AR på ett verklighetstroget sätt ingick också utveckling av teknik för detta.

Utbytet av AR från rågkli samt kvaliteten bedömde forskarna som tillfredställande. Utmaningen är att blanda AR med andra ämnen som fastnar ordentligt på äpplet och stannar kvar tillräckligt länge för att hämma svampens tillväxt. Man behöver då sätta till en del ämnen för att uppnå dessa egenskaper hos medlet. Dessa tillsatser får inte hämma effekten hos AR, inte vara toxiska och inte heller för dyra. Alla ingående ämnen måste också vara acceptabla enligt EU:s regelverk för att preparatet ska kunna bli godkänt inom ekologisk produktion.

Läs vidare…

Källa: SLU

Etiketter: , , , , , Last modified: 10 augusti, 2016