Nyheter

Största studien hittills: Bekämpningsmedel värre än vi tidigare trott för bin och humlor

Studierna om att världens mest använda insektsmedel, neonikotinoider, är farligt för bin och humlor har avlöst varandra de senaste åren. Nu kommer ännu en studie i ämnet, den största fältstudien hittills, som visar att kemikalierna till och med är farligare än man tidigare trott.

170630_bi_nyponrosDet har tidigare rapporterats att rapsfält behandlade med bekämpningsmedel som innehåller neonikotinoider kopplas till att Storbritanniens population av vilda bin minskar kraftigt. Neonikotinoider har också kopplats till att humlor inte längre kan pollinera äppelträd och andra grödor, samt till att honungsbins larver dör och att antalet fjärilar minskar.

Läs även: • Ny studie: Bekämpningsmedel med neonikotinoider hotar vilda bin

Trots dessa rapporter ansökte Lantbrukarnas Riksförbund 2016 om tillstånd att få använda neonikotinoider, men fick avslag.

I två nya studier, som publicerades nyligen i Science, visar forskare i Storbritannien och Kanada att betydligt lägre doser av insektsgiftet än man tidigare trott skadar binas förmåga att fortplanta sig. Inte nog med det. De visar också att bekämpningsmedlet tas upp av andra växter än de som behandlats och att kemikalierna finns kvar i naturen även efter odlingssäsongen.

Läs även: • LRF:s ansökan om att få använda bidödande bekämpningsmedel avslås

Honungsbikolonier minskade med 24 procent över vintern i testområden där neonikotinoider användes jämfört med områden utan att bekämpningsmedel användes. Även vilda bin påverkades negativt med försämrad förökning.

Professor James Nieh, vid University of California i San Diego har läst studierna och säger till The Guardian: – Tillsammans ger de två studierna starkt stöd till det allt större konsensus inom forskarvärlden att neonikotinoider skadar bin.

EU-kommissionen har lagt fram förslag om att utvidga användningen av neonikotinoider inom EU.


Källa: Natursidan (som hämtat materialet från Science, The Guardian och Vetenskapsradion)

Taggat , , , , , , ,