Forskare har i en ny EU-studie utrett hur bland annat PFAS och ftalater påverkar människor genom cocktaileffekten. Resultatet visar att hälsoriskerna är större än vad nuvarande riskbedömningar visar.

Det framkommer av det EU-finansierade internationella forskningsprojektet EDC-MixRisk som nu presenterar sina resultat.

En övergripande slutsats från EDC-MixRisk är att vi systematiskt underskattar hälsorisken som kemikalieblandningar utgör, säger professor Åke Bergman vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Stockholms universitet, och projektledare för EDC-MixRisk.

Exponering för konstgjorda kemikalier (och då särskilt hormonstörande ämnen) under fosterperioden är det som oroar mest. Detta på grund av att det kan leda till irreversibla förändringar i utvecklingen av organ och vävnader och ökad mottaglighet för sjukdomar senare i livet, säger Åke Bergman.

Läs mer…

Källa: Miljö & Utveckling. Av Joline Ekman.

MixRisk webbplats

Etiketter: , , , , , Last modified: 2 maj, 2019