För första gången har forskare lyckats mäta sambandet mellan luftföroreningar och svåra astmaproblem på global nivå. Upp till 33 miljoner akuta astmaattacker kan varje år kopplas till förorenad luft.

181026_luftförorening_människor-astma

Att utsläpp och luftföroreningar är det enskilt största hotet mot vår hälsa är ingen nyhet för forskarna. För några dagar sedan visade en FN-rapport att luftföroreningar orsakar nio miljoner dödsfall varje år.

Mångdubbelt fler människor lider av hälsoproblem som har sitt ursprung i förorenad luft, men det har varit svårt att få en uppfattning om omfattningen.

När det gäller astma har det varit känt att bilavgaser och andra föroreningar kan utlösa astmaattacker. Det forskare på George Washington University, Stockholm Environment Institute och 13 andra forskningsorganisationer i USA nu har gjort är att  mäta relationen mellan luftföroreningar och astma genom att gå igenom data från akutmottagningar på sjukhus i 54 länder över hela världen. Studien visar att upp till 33 miljoner svåra astmaanfall beror på luftföroreningar.

Det här handlar bara om de allra mest svåra astmaattackerna, det finns inga mätbara uppgifter om förhållandet mellan luftföroreningar och lindrigare astmabesvär. När det gäller akuta sjukhusbesök har vi tillförlitlig data. Det innebär att vi lyckats kvantifiera hälsoeffekterna av luftföroreningarna på ett allvarligt men icke dödligt hälsoproblem, säger Johan Kuylenstierna, policychef på Stockholm Environment Institute och medförfattare till studien.

Upp till 10 miljoner av de rapporterade astmaattackerna beror på de minsta och farligaste föroreningspartiklarna – PM2,5 – som kan leta sig långt ned i lungorna.  För forskarna kom det som en överraskning att betydligt fler astmatiker får allvarliga attacker på grund av  ozon, som bildas när luftföroreningar från industrier och biltrafik kommer i kontakt med solljus.

Problemen med luftföroreningar är störst i Asien, i första hand i folkrika länder som Indien och Kina. Utsläppen och föroreningarna kommer från bland annat bilar, industrier, vägdamm och vedeldning. I världens mest förorenade huvudstad New Delhi förvärras läget så här års av att tiotals miljoner bönder bränner avfall från skörden på sina åkrar samtidigt som temperaturen sjunker.

Enligt Johan Kuylenstierna ökar den nya studien argumenten för att sätta in konkreta åtgärder.

Resultatet understryker hur brådskande det är att hitta lösningar för att minska utsläppen. Det handlar om många miljoner människors hälsa.

Nästa vecka hålls det första internationella toppmötet om luftföroreningar i Genève i Världshälsoorganisationen WHO:s regi. Då släpps också en rapport om 25 praktiska åtgärder som  kan minska luftföroreningarna i Asien. Dålig luftkvalitet har många orsaker och det krävs flera samverkande åtgärder för att lindra problemen, enligt Johan Kuylenstierna. De positiva hälsoeffekterna kommer att komma betydligt fler än astmatikerna till del.

Nio av tio människor, 91 procent, lever i områden där luftföroreningarna överskrider de riktlinjer som Världshälsoorganisationen WHO satt upp.

I Europa har många länder lyckats begränsa de farligaste PM2,5-partiklarna. Det återspeglas i antalet astmaattacker som leder till sjukhusbesök. I världen finns det drygt 350 miljoner astmatiker.

Studien om astma och luftföroreningar
Johan Kuylenstierna och Chris Malley på Stockholm Environment Institute är medförfattare till studien om astmaattacker och luftföroreningar som publiceras i tidsskriften Environmental Health Perspectives.

Källa: DN (Dagens Nyheter)

 

Etiketter: , , , Last modified: 26 oktober, 2018