EU:s medlemsländer har nu röstat för att förbjuda all användning av neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam. En utfasningsperiod på sex månader från det att beslutet blir officiellt kommer att gälla.

Sverige var ett av 16 länder som röstade för det utökade förbudet, 4 röstade emot och övriga lade ner sina röster. Danmark röstade för medan Finland avstod från att rösta.

Ett avgörande har dröjt i väntan på att EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, skulle uppdatera sina riskbedömningar av klotianidin, imidakloprid och tiametoxam.

De kom i februari och myndigheten konstaterade att ämnena innebär hög risk för honungsbin, humlor och vilda bin när de används i blommande grödor. Risken för honungsbin med betat sockerbetsutsäde bedömdes däremot vara låg. Det väckte hopp hos sockerbetsproducenter som lobbat för att den sortens användning inte ska omfattas av förbudet.

EU-kommissionen nöjd
EU-kommissionen gjorde bedömningen att det faktum att det inte går att utesluta en risk för pollinerare med betat utsäde räcker för att berättiga ett totalförbud. Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, välkomnar medlemsländernas stöd för förbudet.

Bihälsa fortsätter att vara av högsta vikt för mig då det handlar om biologisk mångfald, livsmedelsproduktion och miljön, säger kommissionären enligt ett pressmeddelande.

FAKTA: NEONIKOTINOIDER

Neonikotinoider fungerar genom att de angriper insekters centrala nervsystem. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och vildbin.

Det är redan förbjudet att använda neonikotinoider i blommande grödor.

Källa: Lantbrukets Affärstidning

Etiketter: , , , , , , Last modified: 30 april, 2018